Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji rozpoczęcie lub kontynuacje prac przygotowawczych dla sześciu inwestycji w drogi ekspresowe. Ich łączny koszt to kilkadziesiąt milionów złotych.

Resort planuje budowę dróg S16, S17, S19 (Via Carpatia), S6 stanowiącą zachodnią obwodnicę Szczecina, S12 Piaski – Dorohusk oraz obwodnicę Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53.

Inwestycja w drogę S16 Ełk – Knyszyn ma objąć budowę 67 km drogi ekspresowej, węzłów drogowych, dróg dla obsługi przyległego terenu, obiektów inżynierskich, wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Prace przygotowawcze obejmą opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz koncepcji programowej i mają być prowadzone w latach 2019–2023.

Łatwiejszy dojazd do granicy

W województwie lubelskim ma powstać trasa S17 Piaski – Hrebenne, która obejmie też budowę drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 6,65 km. Zakres prac przygotowawczych to m.in. opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Opracowanie planów potrwa do 2021 r.

Inwestycja w budowę S19 Sokołów Małopolski – Jasionka ma polegać na dobudowaniu drugiej jezdni drogi ekspresowej w województwie podkarpackim. Prace przygotowawcze, które potrwają do roku 2020, zakładają uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu.

Zachodnia obwodnica dla Szczecina

Jedną z większych przygotowywanych inwestycji jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, która ma liczyć 51,6 km i znajdować się w ciągu drogi S6 – od węzła Goleniów do węzła Kołbaskowo – a także przebudowę istniejącej trasy do węzła Goleniów. Planowane jest także budowa przejścia przez Kanał Policki i Odrę tunelem drążonym o długości około 3,1 km. W ramach zadania powstanie siedem węzłów drogowych: Będargowo, Dołuje, Dobra, Tanowo, Police, Modrzewie, w tym zespolony Kołbaskowo.

Zakres prac przygotowawczych, które potrwają w latach 2019-2020, obejmuje uproszczoną koncepcję programową wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego.

Prace przygotowawcze, które będą prowadzona do roku 2021, rozpoczną się także dla planowanej budowy drogi S12 Piaski – Dorohusk, z wyłączeniem obwodnicy Chełma. W oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzone badania archeologiczne zostanie tam opracowana koncepcja programowa.

Z kolei obwodnica Ostrołęki ma liczyć 12 km, a w ramach planowanej inwestycji powstaną także drogi dla obsługi przyległego terenu, obiekty inżynierskie, obwodnica zostanie wyposażona urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska. W zakres prac zostanie włączona także budowa i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

Zakres prac przygotowawczych (potrwają do roku 2022) obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych.

Wszystkie prace przygotowawcze dla sześciu drogowych inwestycji mają kosztować około 77 mln zł.

Źródło: www.gov.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Jakieś bzdurne trasy, a co S1 Mysłowice -Bielsko oraz S52 Bielsko – Kraków.
    Co z dokończeniem S 1 w okolicach Milówki?

Skomentuj