1 / 3

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Pierwsze spotkania w formie online odbędą się 16 i 17 marca.

– Lublin jako lider Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach. Zależy nam, aby Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powstał przy aktywnej współpracy i przy uwzględnieniu głosów mieszkańców wszystkich gmin skupionych wokół Lublina. Głównym celem tego strategicznego dokumentu jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców zarówno miast, jak i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Ważnym elementem Palnu będzie promocja zrównoważonej mobilności oraz wybór jak najbardziej ekologicznych sposobów komunikacji – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Planowanie mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. Według rekomendacji Komisji Europejskiej, SUMP powinien cechować się m.in: długoterminową wizją oraz przejrzystym planem wdrożenia, podejściem partycypacyjnym, zbilansowanym i zintegrowanym rozwojem wszystkich środków transportu. Plan Mobilności powinien zapewniać również poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, chodników, ścieżek rowerowych i pieszych, poprawiać wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Zmiany klimatyczne wymagają zmiany codziennych nawyków transportowych – ograniczenie roli transportu samochodowego na rzecz bardziej ekologicznych środków transportu, w tym indywidualnych np. rower bądź zbiorowych – niskoemisyjny lub zeroemisyjny transport publiczny. Wskazane działanie wiąże się m.in. z redukcją zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych czy konsumpcji energii. Zrównoważona mobilność ma pomóc zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko, zapewniając bezpieczeństwo i szansę na przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. Wszystko to ma prowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) skupia 22 gminy: Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólkę. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

Trzy etapy prac

Prace nad dokumentem SUMP dla LOM rozłożone są na trzy etapy i potrwają do końca 2022 roku. Obecnie rozpoczyna się pierwszy etap konsultacji. W dniach 16 i 17 marca o godz. 17.00, mieszkańcy LOM na spotkaniach w formie online będą mogli przedstawić problemy z jakimi muszą borykać się w swoich codziennych podróżach do szkoły, pracy, czy lekarza oraz zaproponować rozwiązania które poprawią ich sytuację. Podczas spotkania będzie również możliwość bieżącego komentowania i zadawania pytań w formie tekstowej na czacie. Prowadzący spotkanie po prezentacji wrócą do zgłaszanych wątków i udzielą odpowiedzi na zadane pytania. Spotkania odbędą się za pomocą platformy Zoom. Należy wybrać jedno spotkanie. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji, wystarczy wejść we właściwy link.

Aktualne informacje dotyczące opracowania SUMP i linki do spotkań konsultacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: zit.lublin.eu/sump.

Czytaj więcej

Skomentuj