Były wiceminister Piotr Woźny został pełnomocnikiem rządu i będzie odpowiedzialny za koordynację prac antysmogowego programu “Czyste powietrze”.

Jak podała kancelaria premiera, Piotr Woźny ma koordynować prace ministerstw i urzędów w kwestii walki ze smogiem. Ma zbierać dane o stanie powietrza, przygotowywać sposoby na jego poprawę i nadzorować tworzenie nowych ustaw.

Piotr Woźny będzie także kierował realizacją założeń programu “Czyste Powietrze” i “Smog stop”. W ramach drugiego programu rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami, pomagając im przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych.

Pieniądze na walkę ze smogiem

Zadaniem Woźnego będzie także budżetowanie wydatków na ochronę powietrza. – Wydatkowanie tych środków musi zostać sprowadzone do wspólnego mianownika i wspólnych reguł, tak aby środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lub te w dyspozycji NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pracowały na rzecz realizacji zintegrowanego programu poprawy jakości powietrza w Polsce – mówią przedstawiciele rządu.

Doświadczenia te mają później zostać wykorzystane przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad otrzymywania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021–2027. Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za kontakt rządu z samorządami w sprawach dotyczących poprawy jakości powietrza, jak również za kontakty z organizacjami pozarządowymi.

Bez wypłaty

Co ciekawe, Piotr Woźny za pełnioną funkcję nie otrzyma wynagrodzenia. Pełni on jednak również funkcję doradcy w gabinecie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz i tu dostanie środki za swoją pracę.

Piotr Woźny do rządu trafił 17 stycznia 2018 r., gdy został powołany na stanowisko wiceministra przedsiębiorczości i technologii odpowiedzialnego za działania na rzecz czystego powietrza. Woźny był wcześniej wiceministrem przedsiębiorczości i technologii. Zajmował się kwestią smogu. Stanowisko stracił 12 marca razem z 16 innymi wiceministrami w ramach “usprawnienia prac rządu”.

Czytaj więcej

Skomentuj