Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich prowadzi inwestycję wodociągową w rejonie ulic bp. Nankera i Krupy. Koszt aktualnie prowadzonych prac to 930 tys. zł. Roboty mają potrwać do końca stycznia.

Po zakończeniu tych prac rozpocznie się już ostatni etap inwestycji przy budowie nowego wodociągu w rejonie ulic bp. Nankera i Wyspiańskiego, tzn. od ul. Partyzantów do ul. Brzechwy (Kamień). Na wszystkich ulicach powstanie nowa nawierzchnia.

1,75 mln zł za wszystko

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest do położenia i uruchomienia nowego wodociągu oraz odtworzenia nawierzchni asfaltowej do końca marca 2022 roku. MPWiK w Piekarach Śląskich zapłaci za tę inwestycję nieco ponad 1,75 mln zł netto.

Koniec kłopotów

Wraz z uruchomieniem nowego wodociągu powinny skończyć się kłopoty mieszkańców, nękanych obecnie częstymi awariami sieci. To ważne także dla MPWiK, bo przecież usuwanie awarii generowało dodatkowe koszty, które teraz uda się z pewnością ograniczyć.

Czytaj więcej

Skomentuj