Spółka PGE Energia Odnawialna poinformowała o rozpisaniu przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej Jeziórko na Podkarpaciu. Docelowa moc instalacji to 153 MW. Inwestycja powstanie w powiecie tarnobrzeskim, głównie na terenach poeksploatacyjnych należących do spółki Siarkopol Tarnobrzeg.

Jak podkreśliła PGE EO, budowa będzie realizowana w kilku etapach. W pierwszej kolejności, do końca 2023 r. uruchomiona zostanie instalacja o mocy 100 MW i produkcji na poziomie ok. 100 tys. MWh rocznie. Rok później PV Jeziórko osiągnie docelową moc.

– Dostrzegamy duży potencjał inwestycyjny na terenie gminy Grębów, dlatego zamierzamy rozwijać kolejne w tym rejonie projekty fotowoltaiczne. Obok pierwszej instalacji o mocy 100 MW zbudujemy infrastrukturę towarzyszącą, która w przyszłości będzie mogła obsługiwać farmę PV o mocy 153 MW – powiedział prezes PGE EO Marcin Karlikowski.

Jak przypomniała PGE EO, zgodnie z nową strategią Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i ma to zostać osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest program budowy do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ponad 3 tys. ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok. 2 tys. MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj