Do 31 marca przedsiębiorcy działający w obszarze wód śródlądowych lub morskich będą mogli wziąć udział w ogłoszonym konkursie PARP, w którym do wzięcia jest od 200 tys. do 2 mln euro m.in. na projekty ekologiczne – poinformował resort funduszy i polityki regionalnej.

“Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to konkurs organizowany dzięki finansowaniu z Funduszy Norweskich, a jego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Ograniczanie zanieczyszczenia środowiska wodnego

Wyjaśniono, że celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług. O wsparcie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze wód (śródlądowych lub morskich) oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.

Kilka wykluczeń

Ministerstwo wskazało, że niektóre sektory gospodarki, np. rybołówstwo i akwakultura, są wykluczone ze startowania w konkursie w zakresie finansowania inwestycji. Część podmiotów ma ograniczone możliwości otrzymania dofinansowania, jest to m.in. transport wodny. “Przedsiębiorcy, którzy działają w tym obszarze, mają możliwość otrzymania dofinansowania tylko na wybrane typy projektów, np. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zwiększenie efektywności energetycznej. Nie mogą jednak realizować klasycznych inwestycji, czyli zakupu nowego taboru transportu wodnego. Konkurs przewiduje dofinansowanie o wartości od 200 tys. euro, do maksymalnie 2 mln euro” – wyjaśniono.

Na co przeznaczyć fundusze?

Resort dodał, że wsparcie finansowe można przeznaczyć np. na: zakup maszyn, roboty budowlane i materiały, ale również na eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze. “Osobne wparcie przeznaczone jest dla portów, pod warunkiem, że spełniają warunki udzielanej pomocy. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w postaci środków pieniężnych w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu projektu. Inicjatywa może być realizowana samodzielnie, jednak pożądana jest współpraca z podmiotem prawa norweskiego. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków” – doprecyzowano.

Składanie wniosków

Wnioski w konkursie można składać od 1 lutego do 31 marca br. 14 lutego PARP organizuje spotkanie informacyjne (w formie on-line), na którym przybliży warunki udziału w konkursie.

“Inwestycje w obszarze wód morskich i śródlądowych są bardzo ważne nie tylko ze względu turystycznego, ale również ekologicznego. W poprzedniej edycji dofinansowanie otrzymało wiele projektów przyjaznych środowisku. Nadal potrzebujemy takich inwestycji” – podkreślił wiceszef MFiPR Waldemar Buda.

Poprzednia edycja programu

Ministerstwo przypomniało, że w poprzedniej edycji programu niemal 1,5 mln zł dofinansowania otrzymał projekt dot. organizacji przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. “Jego celem jest organizacja przystani, która pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, odbiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw czy dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na pomostach pływających” – podkreślono.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szczegóły: tutaj

Czytaj więcej

Skomentuj