Komisja Europejska musi regularnie informować Parlament Europejski o wynikach bieżącej oceny krajowych planów odbudowy – taką rezolucję przyjął PE.

Według rezolucji demokratyczna kontrola nad wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach.

Aby zapewnić demokratyczny nadzór nad wdrażaniem instrumentu, Komisja Europejska musi regularnie informować PE o wynikach bieżącej oceny krajowych planów odbudowy.

KE ma zachęcać państwa UE do konsultacji planów ze wszystkim krajowymi interesariuszami i zapewnienia udziału obywateli i władz lokalnych w realizacji planów odbudowy oraz w monitorowaniu ich wdrażania.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 602 europosłów, 35 było przeciw, a 56 wstrzymało się od głosu.

Przeciw przyjęciu projektu głosował 1 przedstawiciel frakcji Tożsamość i Demokracja (ID) oraz 34 deputowanych z frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), w tym wszyscy (27) europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. 23 europosłów ECR z innych państw poparło rezolucję.

Czytaj więcej

Skomentuj