Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji parku miejskiego w Lubartowie. Po przebudowie stanie się on nie tylko wizytówką miasta, ale również miejscem bardzo atrakcyjnym dla mieszkańców. W projekcie chodzi również o wydobycie historycznego kontekstu terenu.

Właśnie rozpoczął się pierwszy etap inwestycji. Wykonawca spuścił wodę ze stawu  i przystąpił do jego oczyszczenia. Kolejny krok to pielęgnacja drzew. Te prace pozwolą ograniczyć problem związany z obecnością m.in. wron, które zanieczyszczają teren. W ramach projektu pojawi się również nowa zieleń – wysoka i niska.

Dziś w parku występuje 36 gatunków drzew i 6 gatunków krzewów. Po rewitalizacji pojawi się dodatkowych 6 gatunków drzew i 19 odmian krzewów. Łącznie do miejskiego ogrodu zostaną wprowadzone 92 nowe gatunki roślin, m.in. byliny, paprocie i trawy ozdobne.

W dalszej części plan rewitalizacji przewiduje rozbudowę systemu nawadniania oraz usunięcie wyspy, która pojawiła się niegdyś w wyniku pogłębiana stawu. Na utworzonej wówczas pryzmie wyrosła roślinność. Obecny wygląd stawu powstał w oparciu o projekt rewaloryzacji parku wg polskiego planisty ogrodów – prof. Gerarda Ciołka. Jego koncepcja nie została jednak w całości zrealizowana. Architekci obecnie realizowanej koncepcji stawu oparli się m.in. o dawną, historyczną już koncepcję otwarcia widokowego na staw i dolinę Wieprza.

 

Zgodnie z projektem strefa salonu ogrodowego w najbliższym sąsiedztwie pałacu ma być podporządkowana osi kompozycyjnej od pałacu poprzez staw parkowy w kierunku ginącego za horyzontem krajobrazu doliny Wieprza. Likwidacja wtórnie utworzonej wyspy jest konieczna ze względu na podkreślenie charakteru stawu i jego funkcji.  Planowana inwestycja nie spowoduje zmian środowiskowych, które negatywnie wpłyną na zniszczenie siedlisk ani miejsc lęgowych ptaków.

Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy gejzery. Wymieniona będzie również nawierzchnia alejek. Te w części historycznej będą posiadały nawierzchnię mineralną, z kolei główna ścieżka parku zostanie wyłożona kostką bazaltową. Plac przy fontannie oraz schody będą wykonane z kamienia.

Rewitalizacja parku zakłada również poprawę bezpieczeństwa odwiedzających go mieszkańców. W związku z tym zostanie zmodernizowane oświetlenie i pojawi się monitoring. W parku pojawi się 167 nowych latarni LED. W kolejnych etapach zostanie ustawionych 78 drewnianych ławek parkowych, 34 ławki kamienne i blisko 30 koszy na odpady. W ogrodzie miejskim stanie też drewniana altana – glorieta.

Co więcej – w północnej części parku powstaną alejki do biegania i nordic-walking. Uzupełniona będzie też część ogrodzenia od strony południowej.

Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2020 r. Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł. Dzięki staraniom władz miasta udało się pozyskać dodatkowe 2 mln zł na rewitalizację parku.

Czytaj więcej

Skomentuj