Projekt ustawy dot. wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego powinien zostać opublikowany w połowie października – poinformował w czwartek wiceszef resortu klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Sekretarz stanu w resorcie do spraw klimatu Jacek Ozdoba brał w czwartek udział w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, która rozpatrzyła projekt noweli ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydowali, że projekt noweli zostanie skierowany do sejmowej podkomisji ds. gospodarki odpadowej.

Dyrektywy unijne

Projektowana nowela ustawy o odpadach przede wszystkim wdraża do polskich przepisów unijne dyrektywy odpadowe. Celem projektowanych przepisów jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia.

Państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

W projkecie nowe definicje i wyższe poziomy recyklingu

Projektowana nowela m.in. zmienia definicję bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych. Dodaje również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Projekt wprowadza też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu; wyznacza ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Nowe przepisy wprowadzają też zakaz przekazywania na składowiska odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu – z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.

To podstawa pod ROP

W trakcie posiedzenia komisji wiceminister Jacek Ozdoba wyjaśnił, że projektowana nowela to też podstawa pod wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) w odpadach, a także systemu kaucyjnego.

Tłumaczył, że obecnie resort analizuje uwagi, jakie spłynęły w trakcie konsultacji do projektu mającego wdrożyć ROP w Polsce. Poinformował ponadto, że w połowie października powinien zostać opublikowany projekt dotyczący wprowadzenia systemu kaucyjnego. Ma on dotyczyć butelek PET do 3 l oraz szklanych pojemników wielorazowego użytku do 1,5 l.

System ma być powszechny

Zgodnie z opublikowanymi we wrześniu założeniami projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu, system kaucyjny przewiduje pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań – w tym przypadku butelek. System ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter, a dla odzyskania kaucji za butelkę nie będzie wymagane posiadanie paragonu.

Projektowane przepisy przewidują ponadto, że każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m2. będzie zobowiązany do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

Czytaj więcej

Skomentuj