Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne, zmieniając prawodawstwo UE w sprawie odpadów, aby w ten sposób utorować drogę dla gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

Współustawodawcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie wniosku Komisji z grudnia 2015 r. w sprawie czterech wniosków ustawodawczych dotyczących odpadów, odpadów opakowaniowych, składowania odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

– W ten weekend Europa zrobiła duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Modernizacja europejskiego prawodawstwa dotyczącego odpadów ma na celu zmniejszenie ilości zarówno wytwarzanych przez nas odpadów, jak i tych trafiających na składowiska czy do spalania, a przede wszystkim zwiększenie ponownego wykorzystania produktów i recyklingu – mówił z zadowoleniem o porozumieniu komisarz Karmenu Vella.

Dodał, że osiągnięte porozumienie umacnia “hierarchię odpadów”, poprzez umieszczenie zapobiegania, ponownego użycia i recyklingu wyraźnie powyżej składowania i spalania. Dzięki temu gospodarka będzie bardziej zasobooszczędną, zostaną stworzone nowe miejsca pracy i zmniejszony negatywny wpływ na środowisko.

– Naprawdę cieszę się, że porozumienie obejmuje również konkretne cele dotyczące recyklingu materiałów opakowaniowych. Nowy cel 2030 dotyczący opakowań z tworzyw sztucznych znacznie przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia mórz i do realizacji zobowiązań Europy w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ  – podsumował Vella.

Obawy, co do tempa osiągnięcia wytyczonych celów ma grupa Zero Waste Europe. Według niej działania są zbyt wolne, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi dzisiaj stoi Europa. W zapisach zniknął bowiem nacisk na naprawę i ponowne wykorzystanie produktów zaproponowany przez Parlament Europejski. – Rządy straciły szansę na szybkie i ambitne przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – skomentował Ferran Rosa, rzecznik prasowy Zero Waste Europe ds. odpadów.

Czytaj więcej

Skomentuj