Wprowadzenie czasowej możliwości składowania frakcji kalorycznej lub bezpośrednie przekazywanie niesortowanych odpadów do spalania lub współspalania. To postulaty wystosowane do Ministerstwa Klimatu przez przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Jego członkowie chcą uchronić pracowników sortowni odpadów przed ryzykiem zakażenia koronawirusem COVID-19.

Zrzeszający ponad 100 członków Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy zauważa, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii wprowadzone zostaną jeszcze bardziej niż dotąd restrykcyjne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dotkną one także gospodarki odpadami.

W imieniu członków klastra (a także części branży gospodarki odpadami) jego przedstawiciele zaapelowali do ministra klimatu Michała Kurtyki o wprowadzenie tymczasowego okresu na składowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców (bez sortowania) na składowiskach bez względu na ich kaloryczność.

Takie rozwiązanie wymagałoby zawieszenia rozporządzenia zakazu składowania frakcji palnej zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).

Zdaniem wnioskodawców zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców (w tym i frakcja wysokokaloryczna) powinna być także czasowo kierowane do spalania i współspalania w instalacjach umożliwiających ich termiczne zagospodarowanie (elektrociepłownie, ciepłownie, instalacje termicznego przekształcania odpadów).

Jak wyjaśnia Katarzyna Błachowicz, członek zarządu klastra odpadowego, takie rozwiązanie wynika z troski, by odpady (niemedyczne), które mogły pochodzić od osób potencjalnie zainfekowanych z domów nie trafiały do sortowni, a były bezpośrednio zagospodarowane w bezpieczny sposób, przy możliwie jak najmniejszym udziale ludzi, w tym pracowników.

Pełna treść pisma jest dostępna tutaj.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Klaster widać nie ma zielonego pojęcia o gospodarce odpadami. Totalnie widać, że nie zna regulacji unijnych i naszych przepisów. To tak jak by chcieli aby w piecach domowych można było palić odpadami, przykładowo z tworzyw sztucznych. Niech klaster palnie się w łeb i zapostuluje ab y można było zrzucac odpady do lasów i jezior.

  2. Ciekawe czy ten cały klaster zapytał się energetyki czy się w ogolę da w istniejących instalacjach do tego niedostosowanych spalać i współspalać odpady komunalne.

Skomentuj