1 / 2

„Ogrody i parki Białegostoku” to wyjątkowa książka przygotowana przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jest to kolejna publikacja poświęcona lokalnemu dziedzictwu kulturowemu.

Książka powstała dzięki wnikliwej pracy zespołu autorów: Iwony Górskiej, Joanny Kotyńskiej-Stetkiewicz, Anety Kułak, Lecha Pawlaty, Grzegorza Ryżewskiego, Klary Stetkiewicz i Wiesława Wróbla.

Spacer w czasie

Publikacja to swoisty spacer w czasie i przestrzeni po parkach i ogrodach Białegostoku. Lektura pozwoli poznać nie tylko nieznane dotąd daty i okoliczności powstania poszczególnych parków i ogrodów, ale także ich pomysłodawców i realizatorów.

Lokalne dziedzictwo kulturowe

W książce znalazły się między innymi plany parków obrazujące granice obszarów objętych ochroną konserwatorską – co nie zawsze pokrywa się z historycznymi granicami tych obiektów. Czytelników na pewno zainteresują liczne współczesne i archiwalne fotografie – niektóre niepublikowane do tej pory. „Ogrody i parki Białegostoku” ukazały się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Czytaj więcej

Skomentuj