1 / 7

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Park Ogrody Kosmosu w Warszawie przeszedł przemianę.

Na niespełna 17 tys. m.kw. wykonano: ścieżki edukacyjno-spacerowe o nawierzchni mineralnej i betonowej o łącznej powierzchni 1895 m.kw., pergolę z pnączami i nawierzchnią tarasową drewnianą wraz z punktem widokowym, boisko rekreacyjne do piłki plażowej o powierzchni 400 m.kw. z piłkochwytami, plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej 838 m.kw. wraz z linarium jednomasztowym.

Oprócz tego zamontowano elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, podesty piknikowe, hamaki oraz tabliczki informacyjne o znaczeniu dla środowiska poszczególnych elementów parku. W trosce o parkową faunę ustawiono hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla ptaków. Projekt rewitalizacji uwzględniał także nasadzenia: drzew (80 szt.), krzewów (2000 m.kw.), bylin okrywowych (47778 m.kw.) oraz wykonanie trawników i wysiania łąk kwietnych (6780 m.kw). W ramach przedsięwzięcia umocniono skarpy i zapewniono pielęgnację zaadoptowanych drzew i krzewów zarówno ozdobnych, jak i wielu owocowych będących pozostałością po dawnych ogródkach działkowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł.

Park Ogrody Kosmosu łączy dbałość o różnorodność przyrodniczą (duża liczba nasadzeń, hotele dla owadów, alejki mineralne) z elementami sportowymi (boisko do siatkówki plażowej) i rekreacyjnymi (leżaki, hamaki, ławki, podesty piknikowe, pergola z punktem widokowym). W bliskim sąsiedztwie inwestycji – z inicjatywy mieszkańców i ich siłami – powstaje ogród społecznościowy (ok. 300 m.kw.).

Czytaj więcej

Skomentuj