1 / 6

W Warszawie trwa zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konferencja „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”. Wydarzenie w którym swoje prelekcje przedstawią przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz banków można bezpłatnie oglądać również on-line na stronie wydarzenia oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy do śledzenia relacji.

W trakcie poprzedzającego konferencję spotkania z dziennikarzami, wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk poinformował o przeznaczeniu przez Fundusz 3 mld złotych na modernizację oraz tworzenie nowych instalacji spalania odpadów, które mają na celu dogonienie krajów Europy zachodniej, gdzie spala się ok. 50% odpadów, a także wzmocnienie suwerenności energetycznej Polski.

Wszyscy zebrani na spotkaniu podkreślali istotność edukacji ekologicznej społeczeństwa pod kątem prawidłowej segregacji odpadów, wad i zalet spalarni odpadów oraz potencjalnych korzyści płynących z budowy takich instalacji w aglomeracjach, jak i we współpracy gmin. Jako przykład przedstawiono Krosno oraz Gdańsk, które postanowiły ograniczyć wydatki związane z wywożeniem śmieci, poprzez stworzenie spalarni dzięki partnerstwu z NFOŚiGW oraz bankami. Gdańsk, dzięki takiej instalacji, ma szansę zredukować koszt obsługi odpadów o ok. 30 mln zł rocznie.

Piotr Sprzączak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawił strategię dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040r. Jej najważniejszym założeniem jest gwałtowne zwiększenie wykorzystywania odpadów, szczególnie frakcji bio, w celach pozyskiwania energii. Należy ograniczyć eksport frakcji możliwej do spalenia i wzmocnić jej wykorzystywanie w Polsce, gdzie w większości marnuje się na składowiskach lub opuszcza teren Polski wzmacniając spalarnie wykorzystywane w innych krajach. Odpady komunalne stanowią obecnie 1,84% paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła w Polsce i pomimo wzrostu produkcji odpadów przez Polaków, ich wykorzystanie w miksie energetycznym od 2010r. nie wzrósł.

 

Czytaj więcej

Skomentuj