1 / 3

W którą stronę rozwijać będzie się sektor termicznego unieszkodliwiania odpadów? A może czeka nas regres tej idei? Jakie systemy zachęt i wsparcia trzeba wdrożyć, aby skłonić inwestorów do podejmowania odważnych decyzji i jakie instalacje powinniśmy dziś budować – małe lokalne, czy może duże, wielopaliwowe – o tym będzie mowa podczas konferencji „Paliwa z odpadów”, która 23-24 czerwca odbędzie się w Olsztynie i równolegle transmitowana będzie w Internecie.

Według zaproszonego na konferencję dra inż. Krzysztofa Haziaka, za obecny kryzys krajowego systemu gospodarki odpadami, czyli załamanie się rynku odbioru frakcji energetycznych i surowców wtórnych pozyskiwanych z odpadów komunalnych odpowiada brak instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej powstających w Instalacjach Komunalnych, a także brak wystarczających mocy przetwórczych i technologii recyklingu.

– Przyjmując założenie, że instalacje MBP funkcjonują jedynie na obszarach pozbawionych instalacji termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, ich ewolucja przebiegać będzie w kierunku zakładów składających się trzech odrębnych segmentów technologicznych: produkcji paliwa i unieszkodliwiania odpadów, przygotowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki do ponownego użycia i recyklingu oraz biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki – mówi K. Haziak.

Zlokalizowany w okolicach Wiednia zakład Spittelau rozpoczął działalność już w 1976 r. Po wielu modernizacjach uzyskał on znaczącą wartość wskaźnika rocznej ilości przetworzonych odpadów, wynoszącą aż 275 tys. ton.

K. Haziak uważa, że segment produkcji paliwa i unieszkodliwiania odpadów będzie rozdzielał odpady zmieszane na odpowiednie strumienie pozwalające na optymalne wykorzystanie ich potencjału surowcowego i energetycznego oraz przygotowania do bezpiecznego składowania. Ponieważ strumień zmieszanych odpadów w miarę rozwoju selektywnej zbiórki będzie miał coraz mniejszy wpływ na osiąganie zakładanych poziomów recyklingu, proces sortowania zostanie ograniczony jedynie do frakcji najmniej wrażliwych na zabrudzenia, czyli metali, szkła i niektórych tworzyw sztucznych.

– Z kolei nienadające się do recyklingu frakcje materiałowe nadal tworzyć będą tzw. preRDF. Obecnie wiele instalacji komunalnych potrafi samodzielnie przygotować paliwo alternatywne o jakości wymaganej przez cementownie. Alternatywę dla tego kierunku stanowić będą projekty instalacji termicznego przekształcania preRDF lub RDF. Instalacje te mają odmienne w stosunku do cementowni wymagania co do jakości paliwa. Oferowane na rynku instalacje do termicznego przekształcania o małej mocy są w stanie przyjąć w zasadzie każdy preRDF wytwarzany w obecnych Instalacjach Komunalnych – tłumaczy K. Haziak.

Dawna spalarnia odpadów AVR Rijnmond w Rotterdamie, dzięki charakterystycznym aluminiowym fasadom i “różaną” ścianą zaprojektowaną przez artystkę Lydię Schouten do dziś stanowi przykład śmiałości projektowania podobnych obiektów

A może budowa w Polsce kilku demonstracyjnych, małych i lokalnych spalarni RDF pozwoli przełamać stereotypowe myślenie panujące w lokalnych społecznościach na temat uciążliwości odzysku energii z odpadów?

– Planowane instalacje termicznego przekształcania odpadów, głównie małych mocy, rozwiążą w dużej mierze problem zagospodarowania frakcji energetycznych, pod warunkiem otrzymania odpowiedniej jakości paliwa z odpadów komunalnych którego wytwórcą jest w tej chwili 157 polskich instalacji MBP. Mimo prognozowanego zmniejszenia strumienia odpadów zmieszanych w ramach uzyskiwania zakładanych poziomów recyklingu, ich potencjał energetyczny będzie nadal wysoki, a dodatkowo uzupełniać go będą niehandlowe frakcje zbieranych selektywnie odpadów – twierdzi K. Haziak.

Największe obiekty na świecie, o skali wręcz gigantycznej, znajdują się m.in. w Dubaju (inwestycja ta będzie mogła poszczycić się znamionową mocą zainstalowaną w wysokości 185 MW, co zapewni energię elektryczną dla 120 tys. gospodarstw domowych i doprowadzi do utylizacji 60% generowanych w Dubaju odpadów w wysokości 2 mln ton rocznie) oraz w Chinach, gdzie jeszcze w tym roku ma zostać oddany do użytku obiekt o wydajności 5 tys. ton odpadów dziennie.

Dodaje też, że strumień zmieszanych odpadów komunalnych będzie miał coraz mniejszy wpływ na osiąganie poziomów recyklingu, a Instalacje Komunalne ewoluować będą w kierunku trzech odrębnych segmentów technologicznych: produkcji paliwa i unieszkodliwiania odpadów, przygotowania odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki do ponownego użycia i recyklingu, biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki. Natomiast sposób modernizacji Instalacji Komunalnych determinować będzie jakość paliwa wymagana przez instalacje termicznego przekształcania.

Więcej podczas Konferencji „Paliwa z odpadów” 23-24 czerwca w Olsztynie.

Czytaj więcej

Skomentuj