Województwo małopolskie przekazało ponad 2,6 mln zł na remont obiektu „Relaks” w Łowczówku (gmina Pleśna). Ma on być gotowy w 2020 r., a cała inwestycja kosztować będzie ponad 4,5 mln zł.

Dotacja na remont obiektu “Relaks” w Łowczówku w gminie Pleśna pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zostanie przebudowany budynek z szatniami, powstanie ścieżka do jazdy na rolkach, plac zabaw, boisko do piłki siatkowej i tenisa, drewniane tarasy oraz alejki spacerowe. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu, montaż oświetlenia solarnego, remont nawierzchni, budowę parkingów, stworzenie nowych trawników i zieleni. Łączna powierzchnia terenu to prawie 20 tys. m.kw. Kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Zmodernizowany obiekt wpłynąć ma na wzrost atrakcyjności tej części Małopolski i uzupełnić jego walory przyrodnicze. Projekt opiera się na zasobach naturalnych, krajobrazie przyrodniczym i ukształtowaniu terenu czyli czynnikach decydujących o rozwoju Pogórza Ciężkowickiego. To miejsce, które będzie stanowić bazę do wędrówek pieszych i rowerowych po okolicy oraz wpłynie na rozwój turystyki i rekreacji. Może przyczynić się również do rozwoju małych gospodarstw rolno-spożywczych, które będą w stanie zaoferować turystom ekologiczną żywność – powiedziała Anna Pieczarka, członek zarządu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj