Władze samorządowe Katowic intensywnie pracują nad rozwojem miejscowej sieci dróg rowerowych. Łączna długość tego rodzaju infrastruktury w tym mieście liczy sobie obecnie około 185 kilometrów. Powstają jednak nowe drogi. Pojawiają się też niestandardowe rozwiązania. Wszystko z myślą o mieszkańcach i ekologii.

Miejska Spółka Katowickie Inwestycje S.A. odebrała od wykonawcy drogę rowerową łączącą lubelską ulicę Gospodarczą z Doliną Trzech Stawów. W zaawansowaną fazę weszły też prace nad budową kolejnych odcinków dróg rowerowych w centrum Katowic, a także trasy łączącej Nikiszowiec z Giszowcem.

Z Trzech Stawów do Lotniska 

Oddana do użytku nowoczesna droga rowerowa łączy ulicę Gospodarczą z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicą Lotnisko.

Odcinek drogi rowerowej komunikującej ulicę Gospodarczą z Doliną Trzech Stawów i ulicą Lotnisko ma długość około 1,5 kilometra. Wartość tej inwestycji to kwota około 1,13 miliona złotych. I jest o kolejne bezpieczne połączenie rowerowe, które oddajemy mieszkańcom do użytku ułatwiając im dostęp do atrakcyjnych miejsc rekreacji. W ten sposób Dolina Trzech Stawów zyskuje rowerowe połączenie z kolejnymi częściami naszego miasta. To także nowa atrakcyjna opcja dla turystów, którzy mogą zwiedzać Katowice na rowerach, bo zarówno na Nikiszowcu, jak i w Dolinie Trzech Stawów działają wypożyczalnie rowerów miejskich wyjaśnia dr Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Stawy, autostrada i camping

Droga rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym powstała na odcinkach wzdłuż ulicy Pułaskiego, przez teren Doliny Trzech Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż Autostrady A4 i wzdłuż terenu Campingu, aż do włączenia w ul. Gospodarczą.

 – W ramach tej inwestycji wykonano także przebudowę oświetlenia w rejonie wiaduktu autostradowego w ulicy Pułaskiego, zbudowano opaskę kamienną chodnika od drogi rowerowej, wykonano tam także oznakowanie poziome i pionowe – informuje Agnieszka Dutkiewicz, Zastępca  dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej, Katowickie Inwestycje S.A.

Dodajmy, że częścią powyższej inwestycji drogowej były także nasadzenia. W rejonie tym posadzono 33 drzewa gatunku Magnolia Galaxy.

Szopienicka i Rondo Ziętka

Oprócz odebranej inwestycji, spółka Katowickie Inwestycje S.A. realizuje obecnie także dwa inne zadania, ważne dla rozwoju infrastruktury rowerowej. To połączenie Nikiszowca z Giszowcem ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Szopienickiej oraz przebudowa przejścia pod Rondem Ziętka. Realizacja tych inwestycji oznacza, że powstaną łącznie 3,8 kilometry nowych dróg.

– Realizując kolejne inwestycje rowerowe staramy się łączyć ze sobą już istniejące fragmenty infrastruktury rowerowej, tak by tworzyły one spójną sieć umożliwiającą bezpieczne przemieszczanie się za pomocą roweru po mieście. Łączna długość infrastruktury rowerowej, wraz z oddanym właśnie odcinkiem łączącym ul. Gospodarczą z Doliną Trzech Stawów, to około 185 kilometrów – zapewnia Paweł Sucheta, Zastępca naczelnika wydziału transportu UM Katowice.

1 000 rowerów i 125 stacji

Katowice konsekwentnie stawiają na rozbudowę infrastruktury rowerowej i wdrażanie nowych rozwiązań. W tym sezonie do dyspozycji użytkowników oddanych zostanie około 1 000 rowerów, które będzie można wypożyczać i oddawać w aż 125 stacjach. Oprócz rowerów miejskich i rozbudowywanej sieci dróg rowerowych, w mieście pojawiają się także niestandardowe rozwiązania. Przykładem jest licznik do pomiaru ruchu rowerowego zainstalowany na drodze rowerowej, biegnącej wzdłuż alei Korfantego. Urządzenie, oprócz informacji o natężeniu ruchu rowerowego w tym miejscu, ma również promować poruszanie się jednośladami.

Czytaj więcej

Skomentuj