Ponad 9,6 mln zł przeznaczono na dofinansowanie przywracanych lub tworzonych nowych połączeń autobusowych w dodatkowym naborze wniosków ogłoszonym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Łączenie w całym br. przewidziano dofinansowanie na poziomie 44,2 mln zł.

Jak podkreślił w poniedziałek wojewoda, głównym celem rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych jest eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego dotykającego mieszkańców małych i średnich miejscowości.

– Mieszkańcy będą mieli lepszą możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do miejsca pracy, szkół, kościołów czy najbliższych. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych pozwala na zwiększenie siatki połączeń komunikacji publicznej – zaznaczył wojewoda.

Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 1 lipca 2022 roku; województwo małopolskie ma do dyspozycji w tej transzy ponad 9,6 mln zł. Wniosek może złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

Obecnie maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.

Łącznie ze środkami zaangażowanymi w ramach dotychczas zawartych umów tegoroczne dofinansowanie przewozów wyniesie ponad 44,2 mln zł.

Biuro prasowe wojewody przypomniało, że w 2019 r. wsparcie z tzw. funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie w Małopolsce 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 r. 105 linii. W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem zrealizowało 43 organizatorów na 167 liniach autobusowych na łączną kwotę 15 mln zł.

Od początku br. w ramach funduszu rozdysponowano dofinansowanie dla 55 organizatorów na łączną kwotę blisko 34,6 mln zł. Pozwoliło to uruchomić 216 linii autobusowych.

Czytaj więcej

Skomentuj