W środę, 15 września zmarł Leszek Starzyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu. Miał 60 lat.

Leszek Starzyński pełnił funkcję prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od 1 kwietnia 2019 r. Wcześniej był m.in. pracownikiem Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Izby Skarbowej w Pile, a także specjalistą służby celno-skarbowej w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu Delegatura w Pile.

Pod jego kierownictwem wągrowiecka spółka MPWiK otrzymała na początku 2021 r.,  bezprecedensowe w historii miasta, bezzwrotne dofinansowanie w wysokości ponad 40,3 mln zł na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

„Leszek Starzyński cieszył się z każdego kolejnego etapu realizowanej od kilku miesięcy inwestycji. Niestety, jej zakończenia nie doczekał” – czytamy na stronie miasta.

– Odszedł człowiek zasłużony dla Wągrowca, będzie Go nam bardzo brakowało – mówi burmistrz miasta Jarosław Berendt.

Czytaj więcej

Skomentuj