1 / 5

Podczas targów Pol-Eco System Narodowy Fundsz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował swoje ostatnie projekty i zaprezentował nowe perspektywy finansowania.

Działania Funduszu zgodne są z polityką ekologiczną państwa, w tym ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, strategią „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, czy z założeniami nowej polityki energetycznej Polski do 2050 r. Na ten temat mówił na spotkaniu z dziennikarzami Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowano 4056 projektów, w przypadku zagospodarowania odpadów to 1215 przedsięwzięć a w zakresie ochrony powietrza i klimatu 3876 – wyliczał dokonania NFOŚiGW prezes Kujda. – Obecnie mamy czynnych 4193 umowy. Wartość dofinansowania to prawie 30 mld zł, z czego dwie trzecie stanowią przedsięwzięcia finansowane ze środków krajowych – podkreślał.

W finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć podstawę stanowi spójny system, tworzony przez NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy udziale Banku Ochrony Środowiska, którego Narodowy Fundusz jest większościowym akcjonariuszem.

Miliardowe wsparcie Narodowego Funduszu

Wsparcie finansowe udzielone przez NFOŚiGW dla przedsięwzięć proekologicznych w latach 1989-2016 wyniosło ogółem aż 68 mld zł, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę – środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano w tym okresie 30 139 umów.

Jednym z głównych celów NFOŚiGW jest jak najskuteczniejsze wykorzystywanie środków z UE. W bieżącym okresie programowania 2014-2020 Fundusz ogłosił 33 nabory, w ramach których przyjęto 1 341 wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz 110 wniosków w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zawarto 540 umów o dofinasowanie. Wartość projektów, które są lub będą realizowane w oparciu o te umowy to ponad 14,7 mld zł.

W tym roku zrealizowane będą jeszcze kolejne dwa nabory wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem emisyjności gospodarki. Alokacja nowych konkursów wyniesie około miliarda złotych.

Podsumowując: we wszystkich swoich działaniach Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na uwadze ekorozwój kraju, wspieranie projektów i inwestycji proekologicznych służących polskiemu społeczeństwu. Pamiętając przy tym, że aby utrzymać stabilność finansowania ochrony środowiska, należy teraz i w przyszłości pieniędzmi na ten cel gospodarować jeszcze oszczędniej i efektywniej, przywracając należną rangę i znaczenie idei „odnawialne źródła finansowania”. Bo właśnie wedle niej NFOŚiGW definiuje i realizuje swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski.

Program trzeba było zamknąć

– Kawka jest programem, który jest jeszcze kontynuowany, ale musiał zostać zamknięty, ponieważ środki w nim zawarte były zarezerwowane także w Funduszach Europejskich. Taka konstrukcja była niezgodna z prawem – mówił natomiast Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

– Mamy sporo środków na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej. Walka ze smogiem jest naszym priorytetem. Wspieramy przedsięwzięcia związane z OZE, efektywnością energetyczną, systemami ciepłowniczymi, kogeneracją, ekoinnowacyjnością i ograniczeniem emisji przemysłowych – wyliczał Michalski, który mówił także o aktualnych naborach związanych ze wspieraniem gospodarki niskoemisyjnej.

Wiceprezes Roman Wójcik o nowym Prawie wodnym i zmianach organizacyjnych w systemie gospodarki wodnej, a w szczególności zmianach w systemie finansowania. – Przychody są znacznie niższe niż potrzeby inwestycyjne – podkreślał Wójcik. – Konieczne jest zatem wsparcie Narodowego Funduszu. Będziemy prowadzić także inwestycje poza granicami kraju, na przykład na Ukrainie. Chodzi o te przedsięwzięcia, które bezpośrednio wpłyną na czystość polskich rzek.

Nagrodzono dziennikarzy ekologicznych

Bogusław Białowąs, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska,  pełniący obecnie obowiązki prezesa zarządu przedstawił kompleksową ofertę banku finasowania inwestycji proekologicznych.  W takcie konferencji ogłoszono wyniki konkursu dziennikarskiego NFOŚiGW, w którym wyróżnienia otrzymali: Ewa Szekalska z portalu Teraz Środowisko, Michał Boroń z Polskiej Agencji Prasowej oraz Piotr Pająk z portalu gramwzielone.pl.

Obecne i najbliższe działania to:

  • NFOŚiGW prowadzi ponad 40 naborów na dofinansowanie ekologicznych projektów;
  • NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką inwestycję ekologiczną Poznania;
  • Ochrona i poprawa jakości powietrza – działania antysmogowe finansowane przez NFOŚiGW;
  • Dwutorowe wsparcie NFOŚiGW: 40 mln zł na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach;
  • Współpraca transgraniczna: NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie;
  • NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej;
  • Ponad 107 mln zł na geotermię w Polsce. NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy.

Konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy Narodowego Funduszu w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbyła się w ramach branżowych targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu 17 października br., na które NFOŚiGW przygotował liczne aktywności skierowane przede wszystkim do swoich obecnych i przyszłych beneficjentów.

Czytaj więcej

Skomentuj