Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza dofinansować budowę nowych lub rozbudowę istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Fundusz prosi zainteresowanych o wypełnienie specjalnej ankiety potrzeb inwestycyjnych (link do ankiety na końcu artykułu).

Dotacje lub pożyczki dotyczyć mają ok. 30 instalacji w skali kraju. Trwają prace koncepcyjne nad ostatecznym kształtem projektu dofinansowania.

Dlaczego fermentacja i biogaz

Dodatkowym argumentem za przyspieszeniem prac jest zakłócenie dotychczasowego bilansu energetycznego po wybuchu wojny rosyjsko – ukraińskiej. Paliwa biogazowe mogą ten bilans poprawić.

Biogaz powstaje podczas fermentacji metanowej jako wynik złożonego, wieloetapowego procesu z udziałem kilku grup drobnoustrojów. Surowcem są tu odpady frakcji bio (ogrodowe i kuchenne). Podstawową zaletą tego paliwa jest jego uniwersalność, która przewyższa inne źródła odnawialnej energii.

Biogaz może być źródłem ciepła i energii elektrycznej. Pozyskiwana energia powinna przede wszystkim być wykorzystywana na potrzeby Instalacji Komunalnej – ale też i wykorzystywana na zewnątrz na różne sposoby. Po odpowiednim oczyszczeniu biogaz można wtłoczyć do sieci gazowej, wyprodukować paliwa bio-CNG, czy bio-LNG. Pozyskaną energię cieplną można wykorzystać w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Tematykę rozwoju fermentacji bioodpadów w Polsce będziemy pokazywać regularnie w serwisie jak i na łamach naszych czasopism. W najbliższych dniach nasi czytelnicy mogą się spodziewać obszernego materiału prezentującego możliwości dofinansowania tego typu projektów.

Ankieta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzi dane na temat potrzeb inwestycyjnych polskich Instalacji Komunalnych w zakresie fermentacji bioodpadów. Zainteresowanych prosi o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: SPECJALNA ANKIETA INWESTYCYJNA

Ankietę po wypełnieniu proszę przesłać na adres: [email protected]

 

Czytaj więcej

Skomentuj