Zatrudniający ponad 250 osób Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie działa już od 25 lat – z tej okazji spółka świętowała swój jubileusz.

Udziałowcami Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie jest jest 20 gmin. Obecnie zatrudnia 255 osób, które pracują w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Stacjach Przeładunkowych Odpadów Komunalnych w Rawiczu i Goli, Kompostowni Odpadów Zielonych w Koszanowie czy Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do zadań pracowników należy m.in. obsługa śmieciarek (co ciekawe, również tych rowerowych) czy praca biurowa.

Uroczystość z okazji 25-lecia MZO w Lesznie odbyła się w na Ranczu Radosław, gdzie głównymi gośćmi byli pracownicy. Życzenia załodze kolejno złożyli przedstawiciele władz gmin obsługiwanych przez leszczyński zakład.

Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie Dawid Tomczak podkreślił, że spółka korzysta obecnie z bardzo nowoczesnych technologicznie maszyn, urządzeń i pojazdów, co przy sprawnej organizacji pracy pozwala uzyskiwać dużą sprawność w realizacji zadań.

Warto jednak pamiętać, że jeszcze niedawno w Trzebani śmieci składowano na hałdzie, nie przejmowano się segregacją, a biuro składowiska mieściło się w ciasnym baraku.

– Kilkanaście lat temu kilku odważnych ludzi podjęło decyzję, aby cywilizować gospodarkę odpadami nie tylko w Lesznie, ale w całym regionie leszczyńskim – podkreślił wiceprezydent Leszna Adam Mytych.

Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie w 2002 roku został przekształcony w spółkę Miasta Leszna. Dwa lata później udziałowcami stały się inne gminy. W 2005 roku rozpoczęto realizację budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz zlikwidowania 13 tradycyjnych wysypisk śmieci na terenie gmin objętych projektem. Kolejnym wyzwaniem, jak mówią władze spółki, było wprowadzenie w 2013 r. systemu segregacji odpadów.

Czytaj więcej

Skomentuj