W tym roku do samorządów trafi ponad 2,3 mln zł na tworzenie nowych mieszkań chronionych – poinformowało PAP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu w 8 województwach ma powstać kolejnych 20 mieszkań, które dla osób z niepełnosprawnościami mogą być szansą na samodzielne życie.

– Łączna kwota, jaką w tym roku przekazujemy samorządom na tworzenie nowych mieszkań chronionych, to 2 320 491 zł. Dzięki temu w 8 województwach powstać ma 20 nowych mieszkań chronionych – poinformowała szefowa MRPiPS. Zdecydowana większość środków, bo ponad 1,62 mln zł, przeznaczona zostanie na inwestycje, blisko 331 tys. zł na remonty, a ponad 367 tys. zł na wyposażenie.

– Wspieranie osób niepełnosprawnych to jeden z naszych priorytetów. Bardzo ważne jest, by takich miejsc jak mieszkania chronione przybywało i było ich coraz więcej. Osoby niepełnosprawne nierzadko potrzebują wsparcia w życiu codziennym, ale są na tyle samodzielne, że nie wymagają całodobowej opieki. Mieszkania chronione mogą być dla nich szansą na samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym – powiedziała minister Maląg.

Zapotrzebowanie, które zgłosiło 8 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), dotyczy utworzenia 4 mieszkań chronionych treningowych, z których skorzysta 9 osób oraz 16 mieszkań chronionych wspieranych dla 55 osób.

W mieszkaniach treningowych osoby z niepełnosprawnością mają zapewniane usługi polegające m.in. na nauce i rozwijaniu umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz poszukiwania pracy.

Natomiast w mieszkaniach wspieranych, oprócz usług bytowych, zapewnia się pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej możliwości psychofizycznych. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej lub osoby w podeszłym wieku, a okres korzystania z takiego wsparcia może być nieokreślony.

Na koniec 2018 r. w Polsce było 935 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 3544 osób.

 

Czytaj więcej

Skomentuj