1 / 11

ZUOK „Orli Staw” to kompleksowe centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 23 miast i gmin tworzących Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 2 września będzie można przekonać się na własne oczy jak funkcjonuje to miejsce. Każdy z uczestników 26. Konferencji “Kompleksowa gospodarka odpadami – zjazd branży gospodarki odpadami” będzie miał bowiem możliwość osobistej wizyty w ZUOK “Orli Staw” w ramach wyjazdu technicznego będącego jednym w elementów programu konferencji.

 

ZUOK „Orli Staw” to nowoczesny zakład, wykowykorzystujący innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. Od 2012 r. w Zakładzie stosowany jest system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015. Szczególne znaczenie w pracy ZUOK “Orli Staw” ma maksymalizacja odzysku odpadów oraz dbałość o to, by przeprowadzane procesy ich zagospodarowywania jak najmniej obciążały środowisko naturalne.

Integralną częścią „Orlego Stawu” jest uruchomiona w 2010 r. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Obsługuje ona pięć gmin z terenu województwa łódzkiego i stanowi punkt przeładunkowy dla całego strumienia odpadów komunalnych z tego rejonu, które następnie przewożone są do ZUOK „Orli Staw”. Na Stacji znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, instalacja do sortowania odpadów. Nowa, w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Dzięki modernizacji możliwe jest dokładniejsze sortowanie odpadów i wydzielanie bardziej jednorodnych oraz liczniejszych frakcji odpadów o lepszej jakości, co umożliwi ich sprzedaż jako wysokogatunkowych surowców wtórnych Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu.


 

Wyjątkowa okazja do osobistej wizytacji ZUOK “Orli Staw”

 

Już 31 sierpnia, pierwszego dnia 26. Konferencji “Kompleksowa gospodarka odpadami – zjazd branży gospodarki odpadami” Przewodniczący Rady RIPOK i równocześnie Dyrektor ZUOK „Orli Staw” Piotr Szewczyk, omówi proces modernizacji instalacji komunalnej oraz poruszy kwestie kosztów i wyzwań pojawiających się w tym kontekście.

Z kolei trzeciego dnia Konferencji (2 września) jej Uczestnicy będą mieli możliwość wizytacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw” podczas wyjazdu studyjnego. Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa w tym wyjątkowy wydarzeniu znajdują się na stronie kompleksowa.abrys.pl

Serdecznie zapraszamy!


 

W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.


 

Zjazd Branży Gospodarki Odpadami [31.08-02.09.22] Kogo zobaczymy wśród prelegentów?


 

 

Czytaj więcej

Skomentuj