Znane miejsce w Katowicach zyska nowe oblicze. Prace dobiegną końca już w przyszłym roku. Przewidziano wiele zmian. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie modernizacji terenu wokół stawu Starganiec. To jedna z kilku tegorocznych inwestycji związanych z nowymi parkami w Katowicach.

Projekt „Rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec” zakłada pełną modernizację terenu wokół stawu, w tym zagospodarowanie oraz umocnienie plaży wraz z zaadaptowaniem małego stawu na kąpielisko. W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki po śladzie istniejących. Pojawią się także nowe elementy małej architektury, jak altany piknikowe, ławki i leżaki miejskie. Ponadto teren zostanie wzbogacony o domki dla owadów oraz tablice informacyjne i edukacyjne.

– Głównym elementem projektu jest wykonanie pomostu składającego się z dwóch części – stałej i pływającej, która będzie biegła równolegle do ścieżki pieszej. Zupełnie nową atrakcją będzie także boisko do siatkówki plażowej, które powstanie w okolicach małego stawu – wyjaśnia dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej, Mieczysław Wołosz.

Foodtrucki, solarne oświetlenie i nasadzenia

Przewidziano także utworzenie strefy małej gastronomii, czyli miejsce dla dwóch foodtrucków. W planach jest też montaż nowego oświetlenia solarnego oraz wymiana nawierzchni istniejącego parkingu przy wejściu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Nie zabraknie również nowych nasadzeń drzew owocowych – jak m.in. jabłonie, śliwki czy wiśnie – krzewów, traw ozdobnych oraz kwiatów. Wykonawca będzie miał 52 tygodnie od podpisania umowy na realizację inwestycji. Oznacza to, że inwestycja będzie gotowa już w przyszłym roku.

Starganiec obejmuje łącznie teren o powierzchni ok. 16 ha, skupiony wokół popiaskowego stawu o powierzchni ok. 3 ha, położony jest w centralnej części zespołu leśnego na pograniczu Katowic i Mikołowa i leży w odległości ok. 100 m od ul. Owsianej. Lasy te, mające charakter gospodarczych upraw, są w zarządzie Nadleśnictwa Katowice.  Przez ośrodek przebiega również szlak rowerowy, łączący go z Ligotą w Katowicach oraz ze Śmiłowicką Retą w Mikołowie. Ten szlak jest także wykorzystywany jako trasa przejażdżek konnych.

Z historii Stragańca 

Dodajmy też, że za czasów PRL rewitalizowany teren należał do ośrodka wypoczynkowego Starganiec, znajdującego się na granicy Mikołowa i Katowic. Był to ośrodek wodno-rekreacyjny Huty Baildon, stworzony z myślą o jej pracownikach. Obecnie znajduje się we władaniu Lasów Państwowych. Natomiast na mocy listu intencyjnego ws. rewitalizacji terenu stawu, podpisanego przez władze Katowic, Mikołowa i Lasów Państwowych, inwestycję powierzono Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach, który obecnie dzierżawi teren na podstawie umowy z LP.

 

Czytaj więcej

Skomentuj