Dużo zieleni, wielofunkcyjne budynki, przestrzenie dla pieszych, bogata i różnorodna oferta usług. Takie ma być nowe centrum Tychów. Miasto zyskać ma przez to atut przyciągający ludzi. Prace nabierają tempa.

Budowę nowego centrum 120-tysięcznych Tychów (woj. śląskie), przygotowuje samorząd tego miasta. Podsumowano już wyniki ankiety dotyczącej zakresu zmian i oczekiwań mieszkańców.

Okazało się, że stawiają oni przede wszystkim na zwiększenie udziału zieleni w tym rejonie miasta. Ważne będzie też powstanie tam wielofunkcyjnych budynków i takie przestrzenno-infrastrukturalne rozwiązania, które zapewnią mieszkańcom możliwość poruszania się na piechotę.

Zebrano ponad 1,6 tys. ankiet

Podczas prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i wizją rozwoju obszaru przyszłego centrum Tychów zebrano ponad 1 600 szczegółowych, opisowych ankiet.

Pytano mieszkańców o ich wizje i oczekiwania dotyczące nowego zagospodarowania wolnej obecnie przestrzeni, o powierzchni około15 hektarów, rozdzielonej czteropasową Aleją Jana Pawła II, wzdłuż wykopu kolejowego. Pod względem własnościowym obszar ten, w trzech czwartych należy do miasta. Natomiast pozostali właściciele terenu zrzeszeni są w jednej firmie.

Piętno historii i PRL-u

Przypomnijmy, że obecny układ urbanistyczny Tychów, w którym nie ma wyraźnie zaznaczonego centrum miasta wynika z jego historii. A szczególnie z rozpoczętej w latach 50. ubiegłego wieku (okres PRL), budowy tzw. Nowych Tychów, czyli jednej ze sztandarowych inwestycji socjalizmu.

W rezultacie, w Tychach do lat 80., powstawały osiedla mieszkaniowe oznaczane kolejnymi literami alfabetu. Jednak sensowną organizacją centrum miasta do tej pory się nie zajęto.

Centrum ma przyciągać ludzi

– Obecnie, gdy realne jest widmo depopulacji naszego miasta, musimy ściągnąć ludzi z zewnątrz. Sprzyja temu na przykład fala imigracji z Ukrainy. Chcemy też konkurować z innymi miastami tu u nas, wewnętrznie, na Śląsku. I tak się składa, że mamy tu fantastyczny teren, wspaniałe miejsce, w którym można stworzyć coś, co ludzi przyciągnie, co stanowić będzie centrum na miarę obecnych czasów – wyjaśnia prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Przy okazji prezydent Dziuba poinformował, że sprawą zajmuje się m.in. specjalny zespół miejskich samorządowców, który prowadzi konsultacje z ekspertami ds. urbanistyki, mieszkalnictwa, mobilności oraz potencjalnymi inwestorami.

Miejsce o wielostronnej ofercie

– Obiekty w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne o różnorodnej ofercie. Znajdzie się tam miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby i biura. Zabudowa zostanie ukształtowana w taki sposób, by nie przytłaczała, by miała tak zwaną: „ludzką skalę”. Czerpiąc z tradycji miast europejskich, zmierzać będziemy w tym kierunku, by zabudowa była zwarta i pierzejowa. Rolę centrum podkreślą też usytuowane tam najwyższe budynki – informuje pełnomocnik prezydenta ds. nowego centrum, urbanista Michał Lorbiecki.

Zielona oś miasta

Tyski urbanista dodaje, że nowe centrum ma być systemem tętniących życiem przestrzeni publicznych, opartym na tzw. Osi Zielonej, północ-południe oraz osi kolejowej wschód-zachód.

Oś Zielona łączyć ma północną i południową część miasta. Natomiast obecnie tranzytowa Aleja Jana Pawła II, po zwężeniu do jednej jezdni, ma się zmienić w miejską ulicę.
Koncepcję tę opracowali główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert.

Masterplan i spotkania

Wyrażone w ankietach sugestie mieszkańców Tychów uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu, który w sposób bardziej szczegółowy, niż plan miejscowy, określić ma zasady zagospodarowania, w tym zabudowy, a także określić program funkcjonalny, przestrzenie publiczne, politykę mobilności, infrastrukturę oraz modele realizacji i etapowanie inwestycji.

Dodajmy też, że dla właściwego przygotowania terenu w kontekście prawnym i infrastrukturalnym, równolegle prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach tej procedury przewidziano spotkania z mieszkańcami Tychów, którzy będą mogli składać uwagi do projektu.

Miejscy specjaliści projektują także nowy sposób użytkowania Alei Jana Pawła II oraz uporządkowania i dostosowania infrastruktury technicznej. Następnym krokiem będzie zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej.

Konkurs na najlepszy projekt

– Zależy nam, żeby ta najważniejsza przestrzeń w mieście była zaprojektowana jak najlepiej, dlatego projekt planujemy wyłonić w wyniku konkursu – wyjaśnia wiceprezydent Tychów Igor Śmietański.

Trwają już prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Rozpoczęto również procedurę planistyczną dotyczącą planu miejscowego obejmującego teren przyszłego centrum.

 

Czytaj więcej

Skomentuj