Gmina Ryki w woj. lubelskim otrzyma blisko 2,5 mln zł wsparcia na rewaloryzację parku miejskiego. Pieniądze te przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach polegać będzie na wprowadzeniu nowych nasadzeń drzew i krzewów w celu uzupełnienia istniejącego zadrzewienia oraz wykreowania roślinności piętrowej, pielęgnacji istniejących drzew, zakładaniu domków dla ptaków i owadów, poprawie nawierzchni istniejących ciągów pieszych, urządzeniu siłowni plenerowej, budowie fontanny nieckowej, montażu ławek, tablic informacyjnych i stojaków na rowery. Przewidziano także założenie nowych trawników i łąk kwietnych.

Inwestycja, która ma być gotowa pod koniec przyszłego roku, ma na celu udostępnienie mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni i infrastruktury, a także uporządkowanie i wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej. Projekt obejmie trzy obszary na terenie miasta o łącznej powierzchni liczącej ponad 3 ha. Zaplanowano także uzyskanie 0,16 ha dodatkowej powierzchni czynnej biologicznie.

Inwestycja kosztować będzie w sumie 5,2 mln zł, w tym koszty kwalifikowane to 2,9 mln zł. Unijne wsparcie z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego będzie stanowiło 85 proc. środków przewidzianych na jej realizację, a więc ok. 2,5 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali 4 kwietnia w siedzibie Narodowego Funduszu prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz burmistrz Ryk Jarosław Żaczek i skarbnik gminy Dariusz Sosnowski.

Czytaj więcej

Skomentuj