Lubelscy działkowcy ponownie otrzymają wsparcie finansowe ze strony Miasta. Trwa konkurs dla działających w Lublinie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do remontów i drobnych inwestycji.

– Ogrody działkowe to ważna część zielonych płuc miasta, miejsca wypoczynku, a także rozwijania pasji mieszkańców Lublina. W przyszłym roku będziemy kontynuować program, poprzez który wspieramy finansowo wykonanie remontów, czy poprawę infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mam nadzieję, że środki te przyczynią się do poprawy jakości miejsc, z których tak chętnie korzystają nasi mieszkańcy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pół miliona złotych

W 2022 roku, Miasto Lublin przeznaczy 500 tys. zł na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działające w Lublinie ogrody działkowe mogą wystąpić o dotację, która pokryje do 80% kosztów remontów infrastruktury na ich terenie. Każdy ogród działkowy może złożyć jeden wniosek. Zostaną one poddane ocenie przez komisję konkursową, która ma prawo sugerować modyfikacje w składanych wnioskach. Termin składania wniosków o dotację mija 6 grudnia.

Oferty w wersji papierowej należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej lub w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Można je także wysłać za pośrednictwem poczty, przy czym o przyjęciu decyduje data wpływu do Biura Partycypacji Społecznej.

Informacje na temat tegorocznego konkursu, w tym formularz wniosku, są dostępne na stronie lublin.eu.

Ubiegłe edycje

W latach 2020-2021 Miasto Lublin, kwotą blisko 2 mln zł, dofinansowało 36 wniosków złożonych przez lubelskie Rodzinne Ogrody Działkowe. Obecnie kończą one realizację inwestycji i składają sprawozdania z wykonanych prac. Rodzinny Ogród Działkowy “Dąbrowa”, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 28 tys. zł dokonał montażu bram automatycznych oraz przeprowadził remont domu działkowca. W ROD “Nasza Zdobycz” otrzymane 200 tys. zł pozwoliło na elektryfikację ogrodu. Z kolei ROD “Słonecznik” wykorzystał 152 tys. zł na termomodernizację budynku oraz wymianę ogrodzenia ogrodu.

Czytaj więcej

Skomentuj