Susza, ocieplenie klimatu, nasilające się pogodowe anomalia coraz mocniej oddziałują na aglomeracje miejskie. W tej sytuacji konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do kompensacji skutków i przeciwdziałania procesom, których ostatecznym efektem może być głęboki kryzys cywilizacyjny. W tym kontekście kluczowe jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast, co wiąże się z niwelowaniem przeszkód w ich efektywnym funkcjonowaniu. Odpowiedzi na pytania dotyczące powyższych kwestii poznają uczestnicy Webinarium pt. Miasto bez barier.

Nasilające się objawy suszy i ocieplenia klimatu, a także będące ich konsekwencją coraz częstsze anomalia pogodowe zaczynają mocno i negatywnie oddziaływać na funkcje miast. Szczególnie wrażliwa na zachodzące zmiany jest miejska zieleń. W efekcie coraz większa grupa specjalistów z zakresu planowania, urbanistyki, przestrzennego zagospodarowania, a także zarządzania miejską zielenią, zaczyna dochodzić do wniosku, że nadszedł czas na zmiany w podejściu do wykorzystania potencjału miejskich aglomeracji.

Jak lepiej wykorzystać potencjał miast?

W obecnych warunkach kluczowe jest więc m.in. zwiększenie efektywności funkcjonowania miast poprzez niwelowanie ściśle określonych przeszkód. Chodzi o to by różnego rodzaju bariery nie czyniły z naszych aglomeracji nieefektywnych struktur, nie doprowadzały do procesów degradujących ich funkcje, a w konsekwencji do pogorszenia warunków i jakości życia mieszkańców. Stawka jest bardzo wysoka. Sceptycy mówią nawet o możliwych efektach w postaci poważnego cywilizacyjnego kryzysu. Należy więc już teraz wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia, od odpowiedniego planowania, po realizacje urbanistycznych projektów,  po to by niwelować skutki możliwego kryzysu.

Webinarium Miasto bez barier

Pomocny w identyfikacji zagrożeń, właściwej ocenie sytuacji oraz sposobów przeciwdziałania niepożądanym efektom może być udział w Webinarium online pt. Miasto bez barier, które odbędzie się w czwartek, 28 lipca br. (od godz. 9.00 do 14.00).

Webinarium poprowadzą specjaliści, którzy szczegółowo omówią wyżej wspomnianą problematykę pod kątem dostępnych możliwości i narzędzi działania. Ważnym elementem szkolenia będzie też ocena obecnej sytuacji i wskazanie skutecznych strategii oraz perspektyw działania.

ZAPISY na Webinarium trwają do środy, 27 lipca br. Zapisać się można pod adresem:  https://miastobezbarier.abrys.pl/ .

Specjaliści, analiza, konkretne przykłady

Jako pierwsza podczas Webinarium wystąpi Magdalena Biela, Zastępca Dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, która podejmie temat; Organizacji ogólnodostępnych zielonych tarasów, parków, parków kieszonkowych, parków linearnych i skwerów. Prezentację pt.: Róże okrywowe, czyli jak dodać klasyce nowoczesności wygłosi  Tomasz Uszyński, Dyrektor ds. sprzedaży Szkółki Roślin Boot & Hortorus. Kolejne  wystąpienie pt.: Bez barier wyobraźni – o miastach przyszłości, zaprezentuje Kuba Kopecki, architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.

Natomiast szeroką analizę dostępności miejskich urbanistycznych rozwiązań w prezentacji pt. Projektowanie uniwersalne w aspektach założeń zieleni i przestrzeni publicznych, czyli jak dzięki odpowiedniej aranżacji zieleni tworzyć miejsca dostępne dla wszystkich mieszkańców, przedstawią Kamila Haja i Magdalena Storożenko -Polak –  realizatorki projektu analityczno-architektonicznego pod tym samy tytułem. A analizę stanu obecnego oraz sposobów rozwiązywania architektonicznych przeszkód w funkcjonowaniu miast przedstawi Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prezes i Fundator Fundacji Krajobrazy. Kolejną prezentację pt.; “Spotkajmy się na podwórku” – rewitalizacja podwórek Nowej Huty oraz ogród terapeutyczny przy zespole szkół specjalnych przedstawi Katarzyna Rajss-Kałużna, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni Zakładu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Następne webinaryjne wystąpienie to: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wyobcowaniu na przykładzie działań Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, które zaprezentuje Katarzyna Przyjemska-Grzesik Kierownik Zespołu – Kraków Zieleń – Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Organizatorem Webinarium online pt. Miasto bez barier jest Miesięcznik „Zieleń Miejska” w partnerstwie ze Szkółką Roślin BOOT & HORTORUS i Fundacją Krajobrazy

ZAPISY pod adresem:  https://miastobezbarier.abrys.pl/
ZAPRASZAMY!

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj