Zgodnie z podstawowymi definicjami, miasto to skupisko populacji generujące nadwyżki ludzkiego potencjału, kreacji, usług i dochodów. Natomiast obecnie, gdy stoimy w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych i ekologicznych, ważne staje się jak najlepsze wykorzystanie zalet miasta. I tu kluczowa jest likwidacja barier.

Wprowadzanie udogodnień z myślą o jak najlepszych warunkach życia w miastach, to obok działań proekologicznych, jeden z ważniejszych priorytetów przy planowaniu i tworzeniu miejskiej infrastruktury. W powyższej dziedzinie zawiera się też analiza funkcjonalności miast pod kątem rozpoznawania i usuwania barier.

Wielofunkcyjność i dostępność

W wielu krajach Europy i świata miejscy specjaliści i architekci koncentrują się na opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań podnoszących ogólne funkcje i jakość miejskich udogodnień, szczególnie w kontekście ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Ważna jest też wielofunkcyjność i dostępność miejskiej infrastruktury. Specjaliści pochylają się nad możliwościami realizacji idei miasta bez barier psychologicznych.

Wypoczynek jako wartość

Coraz większy nacisk kładzie się na właściwy dobór i wdrażanie jednostkowych rozwiązań oraz całych stref służących regeneracji i relaksowi z dostępem do czystszego powietrza, stref ciszy, a także infrastruktury z wykorzystaniem wody.

W tym przypadku liczy się m.in. wiedza i możliwości związane z organizacją ogólnodostępnych zielonych tarasów, parków, parków kieszonkowych, parków linearnych i skwerów.

Webinarium “Miasto bez barier”

Powyższa tematyka to także merytoryczny zakres Webinarium (online) pt. Miasto bez barier, które odbędzie się 28 lipca 2022 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Prelegenci Webinarium, których lista dostępna jest pod internetowym adresem:  https://miastobezbarier.abrys.pl/ swoje wystąpienia kierować będą do pracowników zarządów zieleni miejskiej i ogrodników miejskich, architektów krajobrazu, projektantów, architektów, urbanistów, deweloperów, pracowników zarządów dróg i zieleni, inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich, do pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych osób.

Zgłoś swój udział

Rejestracja i szczegóły dotyczące konkretnych tematów, doświadczenia oraz kwalifikacji prelegentów dostępne są na stronie internetowej Webinarium pod adresem: https://miastobezbarier.abrys.pl/

Zapraszamy.

Czytaj więcej

Skomentuj