Podczas szczytu klimatycznego COP24 Polska postawiła na trzy hasła – “człowiek, technologia i natura”. Chodzi o transformację systemów energetycznych, elektromobilność oraz odpowiednie zarządzanie przyrodą – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział w Katowicach, że przez ostatnie 25 lat Polska dokonała dużo w zakresie efektywności energetycznej. Aby osiągnąć założony cel, zrównania emisji i jej pochłaniania, Polska musi podejmować działania we wszystkich sektorach, a innowacje powinny być głównym motorem transformacji energetycznej.

Energetyka i klimat

Premier wymienił działania prowadzące do realizacji wyznaczonych celów w polskiej polityce klimatycznej. – Wpisujemy się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Ta transformacja leży długofalowo w naszym interesie, jednak wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego powołujemy wraz z Bankiem Światowym Fundusz Transportu Niskoemisyjnego – zapowiedział.

Potwierdził swoje wcześniejsze deklaracje, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska zaangażuje duże środki – 3-4 mld euro na transformację w kierunku transportu niskoemisyjnego.

Zaznaczył, że Polska jest doceniana za realizację celów z protokołu z Kioto. Przekroczyliśmy nasze cele bardzo wyraźnie, a redukcja emisji o ponad 30 proc. robi wrażenie – ocenił.

Transformacja z uwzględnieniem górników

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Katowicach, że Polska popiera zieloną transformację oraz chce przekształcać sektory przemysłowe w mniej szkodliwe dla środowiska. – Podchodzimy jednak do transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie, patrząc na losy poszczególnych grup społecznych – zastrzegł premier. Słowa Morawieckiego padły 4 grudnia, a więc w “Barbórkę”. Tego dnia wielu przedstawicieli rządu wzięło udział w barbórkowych spotkaniach, akademiach i biesiadach z górnikami.

Na takim spotkaniu był także prezydent Andrzej Duda, który już na otwarciu COP24 powiedział, że Polska nie odejdzie od węgla. Potwierdził to także dzień później na akademii barbórkowej Grupy Tauron. – Węgiel to nasz największy skarb, mamy największe zasoby w Europie. I proszę się nie martwić: dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda na COP24: mamy węgiel i będziemy go używać

Rząd Mateusza Morawieckiego, zgodnie z oczekiwaniami Europy i świata, musi ograniczać emisje i redukować zużycie węgla. W Polsce energetyka i ciepłownictwo są w dużej mierze oparte na węglu i bez zdecydowanych działań długo to się nie zmieni. Eksperci zalecają zwiększenie presji na uzyskiwanie prądu z OZE (odnawialnych źródeł energii), a rząd odpowiada zapowiedziami likwidacji elektrowni wiatrowych i budowę farm wiatrowych na morzu. Nie padają też zapowiedzi likwidacji kopalń czy wygaszania elektrowni i elektrociepłowni węglowych.

Elektromobilność w partnerstwie

Premier ogłosił w Katowicach deklarację “Partnerstwa na rzecz elektromobilności” „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”. Partnerstwo jest kolejnym narzędziem promowania elektromobilności, na której rozwój rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 miliardów złotych.

Inicjatorzy porozumienia deklarują chęć wspomagania rozwoju sektora e-mobilnego, wymiany doświadczeń i współpracy naukowej w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii w transporcie i logistyce.

– Polska ma kompleksową i ambitną politykę odpowiedzialnego rozwoju, której integralną częścią jest wspieranie elektromobilności. Dla zapewnienia kompletności systemu zdecydowaliśmy się również przygotować instrument finansowy wspierający realizację przewidzianych działań – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który rozpocznie funkcjonowanie z początkiem 2019 roku – mówił premier.

Odnosząc się bezpośrednio do zawartego Partnerstwa, Morawiecki zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju elektromobilności w skali globalnej. Zapowiedział gotowość Polski do pełnej współpracy i wymiany doświadczeń zarówno z krajami rozwijającymi się, jak i rozwiniętymi.

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej

Skomentuj