Przedstawiciele WHO uważają, że maseczki ochronne pochodzące z gospodarstw domowych mogą być traktowane jak zwykłe odpady i nie potrzeba specjalnych procedur w ich zagospodarowaniu.

Pandemia koronawirusa przyczynia się do zwiększonego zużycia materiałów higienicznych, takich jak maski i rękawiczki jednorazowe. Powinno się je wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Niestety nie ma jednoznacznych wytycznych, czy takie odpady należy traktować później jak zwykłe śmieci, czy np. poddawać kwarantannie lub utylizować jak odpady medyczne.

Rosyjska agencja Interfax cytuje przedstawicielkę WHO w Rosji, dr Melitę Vujnovic, która uważa, że maseczki ochronne powinny być potraktowane jak zwykłe śmieci. Dr Melita Vujnovic twierdzi, iż maseczki używane przez ludzi w gospodarstwach domowych po pewnym czasie po zdjęciu ich z twarzy przestają być niebezpieczne, w odróżnieniu od tych używanych w szpitalach, którym przypisuje się większe ryzyko rozsiewania wirusa.

Ponadto ciągle brak jest dokładnych badań dotyczących stopnia zagrożenia pochodzącego ze zużytych materiałów higienicznych, zwłaszcza odnośnie rękawic ochronnych.

Jak szacuje Nikołaj Nikołajew, szef Komitetu Dumy Państwowej ds. m.in. zasobów naturalnych i odpadów, w Rosji dziennie potrzebne jest 50 mln sztuk maseczek. Żeby zobrazować ile miejsca zajęłyby takie odpady, przedstawiciel Dumy informuje, że zmieściłyby się one w  dziesięciu wagonach towarowych. Szef Komitetu podkreśla jednak, że brak jest badań naukowych potwierdzających zagrożenia wynikające z gromadzenia takich odpadów.

Odpady z kwarantanny – nie chcą ich na składowisku i w spalarniach

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Ludzie opanujcie się!
    Wirus nie żyje poza organizmem. Wirus to nie jest bakteria, która może żyć samoistnie i się rozmnażać!!!
    Aby zarazić się od maseczki, trzeba by wziąć ja od osoby chorej i polizać!!!
    Wirusy są wewnątrzkomórkowymi pasożytami – są całkowicie zależne od żywych komórek pełniących rolę ich gospodarza. Do namnażania wykorzystują maszynerię komórki będącej żywicielem.

Skomentuj