Z Magdaleną Dutką, prezes Abrys na temat Envicon Environment 2018 rozmawia Magdalena Bielak.

Czego uczestnicy kongresu mogą spodziewać się w tym roku? Jakie nowości na nich czekają?

Tegoroczny Envicon Environment będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy będzie trwał trzy dni, w trakcie których odbędzie się dziesięć sesji z niemal setką wystąpień! Nie zabraknie na nim żadnego ważnego tematu z punktu widzenia ochrony środowiska.

Na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę obiegu zamkniętego poświęcamy cały trzeci dzień. To nowość, podobnie jak dwie sesje poświęcone branży wod-kan.

Przygotowaliśmy także bardzo ciekawą sesję dla samorządów „Efektywne zarządzanie w samorządach”, w trakcie której zostaną omówione najważniejsze tematy z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nowością jest również sesja „Start-up i innowacje”, podczas której będą prezentowane nowoczesne rozwiązania dla branży ochrony środowiska. Ten Envicon jest dla nas wyjątkowy także dlatego, że przypada w trzydziestą rocznicę istnienia firmy Abrys.

Siłą Enviconu jest zaangażowanie wielu partnerów w przygotowanie strony merytorycznej przedsięwzięcia. Z kim Abrys współpracuje w tym roku?

W tym roku w przygotowanie programu włączyły się najważniejsze organizacje branżowe i związki takie jak: Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, koalicja Reconomy, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Jednocześnie wspierają nas także najważniejsze instytucje w kraju odpowiedzialne za obszar ochrony środowiska lub mające na niego wpływ takie jak Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska i Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy.

Istotni są dla nas partnerzy biznesowi, którzy również mają swój istotny wkład w tworzenie programu kongresu. Przedstawiciele ministerstw, organizacji, partnerów będą uczestniczyć w kongresie. Tegoroczny Envicon Environment zapowiada się bardzo interesująco i mam nadzieję, ze spotkają się na nim wszyscy poważnie zainteresowani ochroną środowiska.

Cały materiał/wywiad dostępny jest w listopadowym numerze „Przeglądu Komunalnego”.

Czytaj więcej

Skomentuj