1 / 4

W Lublinie jest już blisko 250 cennych okazów drzew, które otoczono prawną opieką. Teraz ochroną objęte mają zostać kolejne. O wszystkim wkrótce zdecydują radni.

Na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin trafi projekt uchwały ustanawiającej pomnikami przyrody m.in. 14 dębów szypułkowych rosnących przy ulicach Białostockiej, Gdańskiej, Rzeszowskiej i Kieleckiej.

– W Lublinie mamy już prawie 250 cennych okazów drzew, które otoczyliśmy opieką. Teraz ochroną prawną obejmujemy kolejne. Do grupy najpiękniejszych i najbardziej wartościowych okazów dołączy między innymi dąb rosnący przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Dodam, ze to laureat drugiego miejsca w konkursie Drzewo Roku 2021. Na listę trafi też okazała lipa rosnąca na skraju Starego Gaju. Równolegle pracujemy nad objęciem ochroną sześciu innych drzew w Starym Gaju, a także nad ustanowieniem części tego cennego lubelskiego lasu zespołem przyrodniczo-krajobrazowym – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Każdy może zgłosić drzewo

Obecnie na obszarze miasta Lublina znajduje się 67 pomników przyrody, którymi są pojedyncze drzewa, grupy drzew i całe szpalery. Łącznie ochroną pomnikową objętych jest 246 drzew.

Warto też wiedzieć, że propozycję drzewa do objęcia ochroną prawną może zgłosić każda osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Zgłoszone drzewa są weryfikowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej pod kątem ich stanu zdrowotnego, gatunku oraz parametrów dendrometrycznych, które muszą być zgodne z kryteriami uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Karty pomnikowe

Konieczne jest także uzyskanie zgody właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się drzewo. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, opracowywane są karty pomnikowe oraz przygotowane projekty uchwał.

Dokumenty przekazywane są do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a następnie trafiają pod obrady Rady Miasta. Ostateczną decyzję o ustanowieniu pomników przyrody podejmują radni.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Czytaj więcej

Skomentuj