Do 6 kwietnia mieszkańcy Lublina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta. Uwagi można wysyłać e-mailem lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Konsultowany w Lublinie plan zawiera lokalizacje budowy 192 nowych punktów ładowania, niezbędnych do spełnienia ustawowych wymagań.

Zgodnie z wytycznymi, w gminach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców, w których zarejestrowanych zostało co najmniej 200 tys. pojazdów samochodowych, a na tysiąc mieszkańców przypada co najmniej 500 takich pojazdów, do końca roku minimalna liczba ogólnodostępnych punktów ładowania powinna wynosić 210.

Wg danych GUS z 31 grudnia 2018 r., w liczącym 340 tys. mieszkańców w Lublinie zarejestrowanych było prawie 240 tys. pojazdów samochodowych i ciągników. Statystycznie na tysiąc mieszkańców przypadało więc 557 samochodów osobowych, 25 motocykli, 100 samochodów ciężarowych, 706 pojazdów samochodowych i ciągników.

Projekt planu i formularz składania uwag dostępne są na stronie internetowej lublin.eu.

Czytaj więcej

Skomentuj