Celem programu “Lokal za grunt” jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jej przepisy zakładają, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali.

– Jako wiceminister odpowiedzialna m.in. właśnie za mieszkalnictwo jestem przekonana, że jedynie bliska współpraca z samorządami umożliwi naprawdę skuteczne działania w tym obszarze. Dlatego też w ścisłym dialogu z samorządowcami i ekspertami pracowaliśmy nad ustawą o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, która stanowi podstawę prawną realizacji programów Lokal za Grunt oraz Grant na Infrastrukturę. Dziś – wyrażając moją wdzięczność dla przedstawicieli władz regionalnych – z radością mogę poinformować, że nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia br. – mówi Anna Kornecka, wiceminister rozwoju.

Minister tłumaczy, że cały mechanizm polega na tym, że lokale mieszkalne lub użytkowe jako częściowe rozliczenie ceny nieruchomości przekaże gminie inwestor, który nabędzie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość.

Gmina może przeznaczyć lokale mieszkalne na mieszkania komunalne lub wnieść np. do spółki gminnej jako mieszkania na wynajem, również z opcją dojścia do własności. Lokale użytkowe gmina może natomiast wykorzystać np. pod działalność ochrony zdrowia, edukacyjną lub kulturalną – generalnie służącą ogółowi mieszkańców.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w grudniowym (2020 r.) wydaniu miesięcznika „Przegląd Komunalny” w artykule Henryka Gawrońskiego ”Grunt za mieszkanie”.

Czytaj więcej

Skomentuj