Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała umowę z PKP Energetyka na dostawę energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Według niej, w 2022 r. ŁKA uzyska ok. 30 proc. energii z OZE i wartość ta będzie rosła w kolejnych latach, by w 2028 r. dojść do 100 proc.

O wejściu w życie wieloletniej umowy na dostawy energii trakcyjnej z odnawialnych źródeł, zawartej w ramach Programu Zielona Kolej pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) a PKP Energetyka, władze obu spółek poinformowały na konferencji prasowej w Łodzi, w której wziął udział także marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Prezes ŁKA Janusz Malinowski przekazał na niej, że ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt gwarantujący od 1 stycznia określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE – w 2022 r. będzie to co najmniej 30 proc. i wartość ta będzie rosła w kolejnych latach o co najmniej 10 proc. rocznie.

50 proc. zielonej energii, a potem 100 proc. 

Zgodnie z zapisami umowy, w 2024 r. udział zielonej energii wyniesie co najmniej 50 proc., natomiast w roku 2028 pociągi elektryczne ŁKA będą jeździć wyłącznie na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Kontrakt obowiązuje przez siedem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy, a jego łączna przewidywana wartość to ponad 362 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że neutralne klimatycznie, oparte o OZE przewozy kolejowe stają się faktem w naszym regionie, jako pierwszym w Polsce. To kolejny, obok inwestycji taborowych i konsekwentnej rozbudowy siatki połączeń, istotny krok w rozwoju transportu kolejowego w Łódzkiem – podkreślił marszałek woj. łódzkiego.

Program Zielona Kolej, w ramach którego ŁKA zawarła umowę z PKP Energetyka, zakłada przejście całego transportu kolejowego w Polsce na zasilanie energią trakcyjną z elektrowni solarnych i wiatrowych. Celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie udziału OZE w źródłach jej pochodzenia na poziomie 50 proc. w 2025 r., 85 proc. w 2030 r., a docelowo całkowite przejście na zieloną energię.

– Kolej pokazuje, że jest prekursorem dekarbonizacji transportu w oparciu o OZE. Dziękujemy naszym partnerom z ŁKA za otwartość i konsekwencję we wprowadzaniu realnych, prośrodowiskowych zmian w polskim sektorze kolejowym. Dostawy zielonej energii pozwolą na całkowicie neutralne klimatycznie przewozy, co bez wątpienia zwiększy atrakcyjność kolei dla pasażerów – zaznaczył prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech.

Natomiast Malinowski dodał, że umowa gwarantująca sukcesywne przejście łódzkiego przewoźnika na energię z OZE jest spójna z polityką ŁKA, obejmującą troskę o środowisko naturalne oraz ochronę klimatu; współgra z takimi działaniami ŁKA, jak uruchamianie nowych połączeń, zawarcie kontraktu na dostawy taboru hybrydowego, integracją przewozów kolejowych z autobusowymi czy planami inwestycji w fotowoltaikę.

Rekuperacja i eco-driving

ŁKA korzysta już z innych mechanizmów, które zwiększają efektywność energetyczną jej działalności przewozowej; m.in. wprowadzenie rekuperacji i eco-drivingu pozwoliło zniwelować średnioroczne zużycie energii trakcyjnej przez spółkę o 25 proc.

ŁKA i PKP Energetyka działają wspólnie w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – branżowej inicjatywy, której celem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej w transporcie kolejowym w Polsce. CEEK realizuje szereg działań w zakresie efektywności energetycznej, które do 2030 r. mają doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh i doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 1 mln ton.

Program Zielona Kolej jest flagowym projektem CEEK, dzięki któremu w 2030 r. 2,5 TWh kolejowej energii trakcyjnej, czyli 85 proc. całości zużycia, będzie pochodziło z OZE. Przełoży się to na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton rocznie. CEEK promuje także rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu oraz wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych na terenach i obiektach kolejowych.

Czytaj więcej

Skomentuj