1 / 5

Władze Łodzi przyjmują nową politykę ekologiczną dla miasta. To pakt adresowany do mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, stowarzyszeń, uczelni i właścicieli nieruchomości, a także sąsiadujących z Łodzią gmin.

Nowa polityka ekologiczna Łodzi zakłada pięć obszarów działania. To: rozwój i ochrona terenów zieleni (sadzenie nowych drzew, ochrona dolin rzecznych, tworzenie parków i zieleńców), ochrona i poprawa jakości powietrza (rozwój programu wymiany pieców, termomodernizacja budynków, podpinanie domostw do sieci centralnego ogrzewania, ograniczenie zużycia energii, rozwój niskoemisyjnego transportu), racjonalizacja gospodarowania wodą poprzez program retencji, poprawa efektywności gospodarowania odpadami według filozofii 5R (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle) oraz szeroko pojęta edukacja.

– Nie ma na co czekać. Zmiany klimatyczne są faktem i wszyscy musimy zacząć działać na rzecz środowiska. Unia Europejska ogłosiła ambitny plan neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 r. Europejski Zielony Ład to nowa strategia wzrostu gospodarczego dla UE. Przygotowana rezolucja zakłada przeznaczenie co najmniej 30 proc. całego budżetu UE na lata 2021–2027 na działania w dziedzinie klimatu. Łódź wsiada do tego pociągu, który właśnie odjeżdża. Chcemy być miastem zieleni, z czystym powietrzem, miastem wolnym od smogu i od plastiku, które do 2030 r. posadzi 50 tys. nowych drzew, i które będzie selektywnie zbierać 75 proc. wytwarzanych śmieci – podkreśliła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Konsultacje społeczne dotyczące łódzkiego „Ekopaktu” zorganizowane zostaną po 26 stycznia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj