Leszno w województwie wielkopolskim ma duże szanse na otrzymanie grantu z Unii Europejskiej, dzięki któremu zrewitalizuje sporej wielkości tereny zieleni na swoim obszarze.

Miasto otrzymało wstępną informację, że wniosek o dofinansowanie projektu  „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” ma bardzo dużą szansę na uzyskanie wsparcia z UE. Teraz niezbędne jest podjęcie przez instytucję wdrażającą, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z otrzymaną deklaracją decyzja taka powinna zostać podjęta niebawem.

Celem projekt „Zielone Leszno” jest zapewnienie poprawy jakości środowiska miejskiego w mieście, podniesienie estetyki krajobrazu oraz poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. W wyniku realizacji zaplanowanych zadań nastąpi podkreślenie wartości przyrodniczej, podniesienie walorów użytkowych, stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Poprawi się również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie pięciu zadań. Przede wszystkim zagospodarowana zostanie aleja Juliusza Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi. Ponadto w planach jest rewitalizacja terenów zieleni w okolicy stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka przy ul. 17 Stycznia, zagospodarowanie obszaru przy ul. Kordeckiego i w Parku 1000-lecia oraz odnowienie zieleni przyulicznej. Trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Skomentuj