Samorząd gdański wprowadził uproszczone zasady przetargów na remont lokali komunalnych. Działanie to ma pomóc podczas pandemii koronawirusa lokalnym przedsiębiorcom. Obecnie Gdańskie Nieruchomości, które zajmują się modernizacją zasobów mieszkaniowych gminy Gdańsk, ogłosiły już sześć tego typu postępowań.

Gdańskie Nieruchomości ogłosiły już sześć postępowań na uproszczonych zasadach. Każda oferta, przygotowana przez Gdańskie Nieruchomości, obejmuje remont 1-2 lokali. Łącznie na wykonawców czeka 13 lokali o powierzchni od 23 do 90 m kw. Zakres robót określony jest dla każdego lokalu indywidualnie. Niezbędne są jednak prace w zakresie wymiany instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, zmiany sposobu ogrzewania, wymianę stolarki oraz pracami ogólnobudowlanymi.

Duże zainteresowanie

– Z uwagi na to, że żadne z postępowań nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, za wcześnie jest na to, aby mówić o efektach podjętych działań – mówi Przemysław Piotr Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. I dodaje, że zmiany wprowadzone w procedurach postępowań wynikały zarówno z obserwacji procesu i z rozmów z wykonawcami, którzy właśnie te obszary wskazywali jako trudne do realizacji, szczególnie w dobie pandemii. Postępowania cieszą się większym niż dotychczas zainteresowaniem, o czym świadczy liczba składanych ofert. –Liczymy na to, że wprowadzone uproszczenia ułatwią przystępowanie do przetargów firmom nie dysponującym dużymi środkami finansowymi, czy personelem co pozwoli na złagodzenie negatywnych skutków epidemii wśród tej grupy przedsiębiorców – podkreśla.

Zakres zmian

Pakiet zmian obejmuje:

  • mniejszy zakres zamówienia (remont  1 – 2 mieszkań, zamiast pięciu)
  • obniżoną wysokość wadium (było 2 proc. – jest od 0,5 do 1 proc.) i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (było 5 proc. – jest 2 proc.)
  • płatność częściową po realizacji poszczególnych etapów lub nawet w trakcie trwania etapu prac (na podstawie protokołu zaawansowania robót), co ułatwi wykonawcy zachowanie płynności finansowej
  • dopuszczenie możliwości złożenia oświadczeń w miejsce zaświadczeń i odpisów, co umożliwia przystępowanie do przetargów w czasie, kiedy uzyskanie dokumentacji, z uwagi na panującą epidemię, jest utrudnione
  • dopuszczenie możliwości zmiany terminu wykonania, w przypadku braku możliwości jego zachowania przez wykonawcę, m.in. w związku z panującą epidemią (chodzi o przyczyny niezawinione przez wykonawcę)
  • stosowane są tylko niezbędne wymagania personalne powiązane z zakresem robót

Obecnie zostały otwarte oferty w przetargu na remont lokali przy ul. Szklana Huta oraz ul. Dworskiej w Gdańsku. Zgłosiło się pięciu chętnych przedsiębiorców.

Wszystkie oferty przetargów na remonty lokali komunalnych na uproszczonych zasadach dostępne są na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.

Czytaj więcej

Skomentuj