We wtorek, 25 stycznia 2022 r. rozpoczyna się, organizowana przez Abrys, 13. Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Prelekcje i spotkania – tym razem w formule online – potrwają do 26 stycznia. Wśród najważniejszych tematów m.in. European Green Deal oraz propozycja pakietu Fit For 55, wyznaczających kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami, a także ich wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w naszym kraju.

W tym roku kluczowe tematy – trzynastej już odsłony – konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, to efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki i jej powiązanie z cenami surowców, sposoby na osiąganie wymaganych poziomów recyklingu na konkretnych przykładach, wpływ instalacji odzysku energii na poziom selektywnej zbiórki odpadów, a także nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling oraz praktyczne metody na organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jak poprawić efektywność selektywnej zbiórki?

We wtorek, 26 stycznia, konferencję rozpocznie sesja poświęcona bliskiej i dalszej przyszłości selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w Polsce.

Na wstępie słuchacze poznają obowiązujące zasady segregacji i recyklingu w ramach European Green Deal oraz pakietu Fit For 55, a także będą mogli obserwować branżowy Panel Ekspertów Gospodarki Odpadami, w którym udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, Stowarzyszenia Polski Recykling, Unii Metropolii Polskich, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowej Izby Gospodarczej, Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, REKOPOLu oraz Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Jak osiągnąć wymagane poziomy?

W drugiej sesji pierwszego dnia konferencji, zatytułowanej „Efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki. Jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu? Case studies. Nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę, segregację i recykling odpadów” organizatorzy przygotowali liczne tematy praktyczne, dotyczące m.in analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, dofinansowania do budowy bądź modernizacji instalacji, RECOMATu jako narzędzia wspierającego promocję selektywnej zbiórki odpadów (na przykładzie na doświadczeń z Żyrardowa), selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów w Gdańsku czy instalacji odzysku energii w Krośnie, będącej przykładem domykania systemu gospodarowania odpadami.

Jakie rozwiązania praktyczne?

Drugi dzień konferencji rozpocznie sesja zatytułowana „Rozwiązania wspierające selektywną zbiórkę, segregację i recykling odpadów”. Wśród tematów do omówienia w środę 26 stycznia warto wymienić selektywną zbiórkę odpadów w zabudowie wielomieszkaniowej, aspekty prawne, organizację i technologię selektywnej zbiórki bioodpadów, zagraniczne rozwiązania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, mające na celu zwiększenie selektywnej zbiórki i recykling odpadów, a także segregację po polsku, czyli zalety RECOMATU.

Jak zorganizować PSZOK?

Czwarta i ostatnia sesja konferencji poświęcona będzie organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie to okazja do zapoznania się z takimi tematami, jak m.in.: PSZOK w nowej odsłonie – punkt napraw, ponownego użycia i wymiany czy PSZOK w systemie zbierania odpadów (kiedy i komu się to opłaca). Będzie to też okazja do omówienia zakresu prac i wniosków wynikających z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami wraz z diagnozą problemów i potrzeb sektora.

Dzień podsumuje debata ekspercka z udziałem przedstawicieli m.in. Politechniki Łódzkiej, Krajowej Izby Gospodarczej, spółki Gospodarka Komunalna w Błażowej, ZUOK Orli Staw i Zakładu Zagospodarowania odpadów w Marszowie.

Jak wziąć udział w konferencji? 

„Jako społeczeństwo, naród, lubimy wytykać sobie błędy i kłócić się, ale w momentach wymagających tego potrafimy też zjednoczyć się i współpracować. Stąd proponujemy inną formułę i zapraszamy do czegoś innego niż konfrontacja i polemika. Koncentrujemy się na stworzeniu katalogu pomysłów i rekomendacji rozwiązań, które będą pomocne w rozwoju naszej branży. Znajdźmy to, co nas łączy, a nie to co dzieli” – argumentują organizatorzy z Abrysu zapraszając na przyszłotygodniową konferencję.

Udział w niej jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego  – urzędów miast i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (uwaga – nie dotyczy spółek), urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz inspekcji ochrony środowiska, organizacji samorządowych, NGO, a także osób reprezentujących państwowe szkoły wyższe. Bezpłatnej rejestracji osoby te dokonać mogą TUTAJ.

Natomiast pozostali uczestnicy mogą rejestrować się TUTAJ.

Więcej informacji o 13. Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” znaleźć można na STRONIE WYDARZENIA.

Czytaj więcej

Skomentuj