Jedynie pilne wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) może uzdrowić kryzys recyklingu w Polsce i pozwolić branży normalnie funkcjonować oraz konkurować na rynku Europejskim – oceniają polscy recyklerzy.

Branża recyklingu stoi nad przepaścią. Nawet 30 proc. podmiotów zajmujących się recyklingiem zakończyło działalność w związku z wprowadzeniem nowych wymogów w ustawie o odpadach. Wprowadzenie bardzo kosztowych rozwiązań, jak np. monitoring czy ograniczenie ilości możliwych do magazynowania odpadów nałożyło się z pandemią koronawirusa.

– Mój zakład recyklingu tworzyw sztucznych przetwarza 50 tys. ton plastiku rocznie. Dzięki mnie budżet państwa zaoszczędzi ponad 180 mln zł rocznie z tytułu unijnego podatku plastic tax. Właśnie dlatego rząd powinien wspierać polski recykling – ocenia Zbigniew Trejderowski z firmy Conkret.

Recyklerzy mówią, że obecny system nie działa, a wprowadzający produkty w opakowaniach nie ponoszą realnych kosztów zagospodarowania odpadów.

– Organizacje odzysku od 2002 budowały system, który jest dysfunkcyjny i przerzuca koszty zagospodarowania odpadów na mieszkańców, a nie na producentów. Przez 18 lat funkcjonował system, gdzie nawet 30% Dokumentów Potwierdzających Recykling i Odzysk (DPR/DPO) jest niewiarygodne – mówi Adam Kuś z firmy Akpol.

– Dlatego niezbędny jest system weryfikujący te dokumenty. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie obrotu takimi dokumentami poprzez giełdy towarowe, tak jak w przypadku obrotu zieloną energią pochodzącą z OZE – dodaje Adam Kuś.

Podatek od plastiku w polskich realiach. Kto za to zapłaci? [WIDEO]

Przedstawiciele branży recyklingu są zdania, że jeżeli chcemy obniżyć stale rosnące koszty zagospodarowania odpadów dla mieszkańców, to wprowadzający opakowania muszą wziąć na siebie odpowiedzialność finansową, do której są zobowiązani przez Unię Europejską. Środki te powinny trafić do jednego podmiotu publicznego, jak np. NFOŚiGW, który będzie nimi zarządzał i nadzorował funkcjonowanie systemu.

Branża recyklingu postuluje przyśpieszenie prac nad ROP, który musi być wprowadzony w pierwszej kolejności, a system depozytowo-kaucyjny powinien być jego uzupełnieniem. ROP pozwoli stworzyć kompletny i uporządkowany system gospodarki wszystkimi odpadami. System kaucyjny jest potrzebnym narzędziem w ramach ROP, jednak rozwiązuje problem jedynie kilku rodzajów opakowań. Najpierw ROP, a później system depozytowo-kaucyjny – mówią recyklerzy.

Źródło: PAP

Czytaj więcej

Skomentuj