To prawdziwy „cykl cykli”, ukazujący się na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” od grubo ponad 15 lat. Bogaty zbiór felietonów Ewy Pokorskiej-Ożóg, miejskiej konserwator zabytków i architektki niezmiennie zafascynowanej pięknem i historią Gliwic, doczekał się odrębnej publikacji nakładem wydawnictwa Muzeum w Gliwicach, pod najbardziej rozpoznawalnym przez czytelników tytułem „Kolory miasta”. Książka okazała się bestsellerem, co więcej – otrzymała nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Dla wiernych czytelników nie będzie tajemnicą, że w „Kolorach miasta” Gliwice lśnią całą feerią barw i odsłaniają także swoje mniej znane oblicze. Przywołane w publikacji, ułożone według klucza felietony ukazują m.in. powiązanie między Gliwicami a Umberto Eco czy Marcelem Proustem, omawiają estetykę detali secesyjnych kamienic i witraży, pochylają się nad artystycznymi walorami „bazgrołów” na murach. Każą się zastanowić, co wiemy o patronach naszych ulic czy o gliwickiej florze i faunie ujętej w ramy sztuki.

Autorka felietonów

O autorce „Kolorów miasta”, Ewie Pokorskiej-Ożóg, prof. Jacek Owczarek, architekt i wykładowca, w recenzji książki pisze: „Już wcześniej, w czasie mojej pracy wojewódzkiego konserwatora zabytków, dostrzegałem u miejskiej konserwator zabytków z Gliwic wielką pasję. Zabytek nie był dla niej wyłącznie obwarowanym rygorami prawnymi przedmiotem z rejestru. Był przede wszystkim zagadką, nośnikiem historii i dawnych tajemnic. Wspomnieniem ludzi kiedyś z nim związanych. Właśnie te ukryte w zabytkach treści, powiązania i tajemnice autorka odsłania w swoich felietonach. Konteksty, analogie oraz ciekawostki odnajduje na całym świecie. Książka jest zbiorem rozmaitości na temat zabytków i związanych z nimi spraw. Cechą felietonów jest bliski kontakt z teraźniejszością i dlatego autorka stara się być na bieżąco z wydarzeniami związanymi z ochroną krajobrazu kulturowego. Przedstawia setki przykładów opieki nad zabytkami oraz dziedz ictwem niematerialnym. Jak do tego mają się Gliwice? Są miastem, w którym autorka mieszka i dla którego pracuje. Przez witrażowe, kolorowe okno przygląda się miastu, a później swoimi refleksjami dzieli się z nami w swoich felietonach”.

Ewa Pokorska-Ożóg, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i wieloletni pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pełni funkcję miejskiego konserwatora zabytków od 20 lat. Dodatkowo w latach 2016 – 2017 sprawowała funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i uczestniczką wielu konferencji, projektów i sesji naukowych, mającą w swoim dorobku m.in. wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych.

Dostrzec piękno Gliwic

– Od lat z wielką przyjemnością czytam felietony Ewy Pokorskiej-Ożóg i z uwagą śledzę kolejne odsłony jej cykli na łamach „MSI – Gliwice”. Nikt tak jak ona nie przygląda się naszemu miastu, dostrzegając piękno ukryte w nawet najmniejszych jego fragmentach. Podziwiam tę pasję, talent i pracowitość, dlatego z ogromną satysfakcją przyjąłem informację o wydaniu książki i jej nagrodzeniu przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Serdecznie gratuluję autorce i liczę, że w ślad za tym sukcesem ukaże się kolejna część tego bestsellerowego cyklu – mówi prezydent Gliwic Adam Neumann.

Czytaj więcej

Skomentuj