Ranking parków miejskich – temat ten po raz drugi powrócił na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

Jak poinformował Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednostka miasta planuje utworzenie parków na działkach o powierzchni 572 ha. Łącznie ma to być aż 47 zielonych inwestycji, w tym 37 parków, z których 17 jest zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

ZZM wystąpił do wydziału skarbu z prośbą o wykup dwóch tysięcy działek o powierzchni 340 ha, które mają zostać zagospodarowane pod zielone inwestycje.

Na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa, zwrócono uwagę, że przedstawiona lista powinna być aktualizowana co 2-3 lata, a nie tak jak jest obecnie, co 5 lat.

Ponadto komisja planowania przestrzennego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do stworzenia na działkach znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj