Władze miasta podpisały umowę na studium wykonalności metra. Dokument będzie kosztował 9,5 mln zł i ma powstać do końca 2019 r.

Za budową metra w Krakowie mieszkańcy opowiedzieli się w referendum już w 2014 r. Jak informuje Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa do tej pory przeprowadzono wstępne analizy, a obecnie nastał czas na opracowanie całościowej koncepcji wykonalności, uwzględniającej wiele czynników, od których budowa tego typu transportu jest uzależniona.

W ramach studium zostaną uwzględnione szczegółowe aspekty techniczne, dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy, przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametry eksploatacyjne taboru.

Przygotowane zostaną również szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne (montaż finansowy zadania, etapowanie budowy), a przygotowane opracowanie oceni możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego na realizację wszystkich etapów przyszłych zadań (np. granty UE, środki skarbu państwa, partnerzy prywatni, kredyty bankowe).

Wskazane w studium rozwiązania będą mogły stanowić podstawę do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Otworzy to drogę do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

Opracowanie projektu jest możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Czytaj więcej

Skomentuj