Do Polski trafi ok. 170 mld zł z unijnego Funduszu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że część środków zostanie przeznaczona m.in. na odnawialne źródła energii. Ruszyły także konsultacje planu inwestycyjnego.

Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy UE zostanie przeznaczone na dotacje, które wspomogą inwestycje m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacje, ekologiczny transport i cyfryzację.

– Krajowy Program Odbudowy to przedsionek do polskiego, Nowego Ładu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– W jego ramach chcemy przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia czy zaprezentować wielkie inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Mierzeja Wiślana, ale wielkich poprzez to, że docierać będą do wszystkich gmin i powiatów – dodał szef polskiego rządu.

Krajowy Plan Odbudowy – na co pieniądze z inwestycji ekologicznych?

Pod kątem zielonej energii i zmniejszania energochłonności planowane działania to m.in.:

  • inwestycje dla czystego powietrza,
  • odnawialne źródła energii,
  • inwestycje w morskie farmy wiatrowe,
  • technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków,
  • zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami,
  • wspieranie średnich i małych miast w działaniach związanych z zazielenianiem przestrzeni.

Czytaj więcej

Skomentuj