Komisja Wspólna nie zaopiniowała Krajowego Planu Odbudowy na specjalnym posiedzeniu 12 kwietnia. Strona samorządowa czeka na ostateczną wersję, którą deklaruje zaopiniować nawet w kilka godzin.

Przedstawiciele strony samorządowej zaznaczali, że zmiany idą w oczekiwanym przez nich kierunku. Dotyczy to np. uwzględnienia przedstawicieli samorządu terytorialnego w Komitecie Monitorującym KPO, zwiększenia o 2-3 mld euro środków na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza na rehabilitację pocovidową, a także wpisania do KPO inwestycji związanych z tzw. zieloną transformacją, transportem szynowym w miastach czy z regionalnym taborem kolejowym i to zarówno w części dotacyjnej, jak i pożyczkowej.

Pomimo przesłania przez ministra funduszy i polityki regionalnej, Waldemara Budę pisma, w którym zostały przelane na papier ustalenia poczynione podczas posiedzenia zespołu roboczego, samorządowcy domagają się przesłania ostatecznej wersji projektu.

– Wszędzie – i w samorządzie, i rządzie obowiązuje zasada, że głosuje się nad pełnym, ostatecznym dokumentem. Stąd nasza prośba o ostateczny projekt. Proszę zrozumieć nasz pewien brak zaufania, ale podział środków na inwestycje lokalne to zaufanie nadwyrężył. A Krajowy Plan Odbudowy to dokument zasadniczy, wielkiej wagi, na lata. Po przekazaniu tego dokumentu jesteśmy w stanie go bardzo szybko, nawet w ciągu kilku godzin zaopiniować, o ile te uwagi, o których mówił minister Buda są tam przyjęte – uzasadniał takie stanowisko strony samorządowej Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i przedstawiciel Związku Miast Polskich w KWRiST.

Jednocześnie przedstawiciele korporacji samorządowych zapewniali, że mają wolę pozytywnego zaopiniowania projektu (choć niewykluczone, że z pewnymi uwagami).

Ponieważ cały czas równolegle trwają intensywne prace nad projektem wewnątrz rządu, jak i rozmowy z Komisją Europejską oraz uwzględnianie uwag zgłoszonych podczas wysłuchań publicznych, nie został ustalony termin przesłania stronie samorządowej ostatecznej wersji KPO.

Prowadzący obrady wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker – choć wyraził pewne rozczarowanie brakiem opinii, pomimo specjalnie zwołanego posiedzenia Komisji – zaproponował, że będzie w kontakcie ze współprzewodniczącym strony samorządowej, marszałkiem łódzkim Grzegorzem Schreiberem. Gdy pojawi się ostateczna wersja projektu KPO, wtedy wspólnie podejmą decyzję o czasie i sposobie jej zaopiniowania.

Czytaj więcej

Skomentuj