Zakończył się zbiorowy spór w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, przynajmniej jeśli chodzi o aspekt płacowy. 15 listopada zarząd spółki podpisał porozumienie ze związkami, dzięki czemu załoga otrzyma podwyżki.

Oficjalnie zakończył się trwający od lipca spór pomiędzy stroną związkową i zarządem spółki, który miał dość niecodzienny przebieg. Porozumienie zostało osiągnięte w październiku, dzięki zaangażowaniu mediatora. Do podpisania stosownych dokumentów miało dojść pod koniec miesiąca. Niespodziewanie zarząd GOŚ odstąpił od tych ustaleń, co oczywiście poskutkowało wzrostem napięcia i trzydniowymi protestami załogi przed siedzibą spółki.

Trudności finansowe

Pani prezes oświadczyła, że przekłada termin podpisania dokumentów na połowę listopada, m. in. ze względu na trudności w spięciu finansów GOŚ. Owe kłopoty były efektem powtarzających się awarii spalarni i płatnym zbywaniem osadów, czy też problemami z uruchomieniem jej drugiej linii. Naciski na przesunięcie w czasie ostatecznego porozumienia miały płynąć również ze strony Urzędu Miasta Łodzi, ponieważ w tym czasie negocjowane były również podwyżki w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Mniej niż oczekiwano

Ostatecznie dokumenty podpisano 15 listopada. Na mocy porozumienia załoga otrzyma 500 zł brutto podwyżki, już w listopadowych przelewach wynagrodzeń. Pierwotne oczekiwania Związku Zawodowego Pracowników GOŚ były dwa razy wyższe.

Zmiany strukturalne

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. jest jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Oczyszcza ścieki z terenu Łodzi oraz ścieki dopływające od mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów. W oczyszczalni wykorzystywany jest system biologicznego oczyszczania ścieków MUCT. Dzięki temu parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner spełniają wszystkie wymogi norm europejskich. Skutecznie redukowane są zwłaszcza najbardziej szkodliwe związki biogenne  (tj. azot i fosfor). Spółka prowadzi zaawansowaną gospodarkę osadową. Wytworzony w procesie oczyszczalnia ścieków osad ulega fermentacji i pozwala na uzyskanie biogazu, który jest wykorzystywany do produkcji prądu elektrycznego i energii cieplnej. Na początku 2022 r. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, jeżeli uchwały rady miejskiej nie unieważni wojewoda, przestanie istnieć jako samodzielna spółka. Zostanie oddziałem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z dyrektorem zamiast zarządu i kontrolującej go rady nadzorczej. Połączenie spółek ma przynieść 4,5 mln zł oszczędności rocznie, ale nie powinno mieć wpływu na opłaty za wodę i ścieki.

Czytaj więcej

Skomentuj