Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej oraz Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL organizują 8 kwietnia konferencję hybrydową pt. „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne”.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia wiele tych zmian dotyczy instalacji komunalnych.

Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji oraz podejmować odpowiednie działania w celu uzyskania koniecznych poziomów odzysku i recyklingu, spełniając jednocześnie prawne wymogi.

Niewątpliwie, podniesienie wydajności procesu sortowania metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia opakowań aluminiowych, sprzyja osiągnięciu wyśrubowanych wymogów. Dlatego podczas konferencji organizatorzy chcą zaprezentować m.in. wyniki szczegółowych badań dotyczących efektywności procesu sortowania metali nieżelaznych w instalacjach komunalnych.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Skierowane jest ono w szczególności do przedstawicieli samorządów, instalacji komunalnych, firm z branży gospodarki odpadami.

Konferencja ma też charakter hybrydowy – możliwy jest udział osobisty, jak również dostępna będzie transmisja on-line, niewymagająca instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Potrzebne jest tylko dobre łącze internetowe oraz dowolna przeglądarka internetowa.

Do grona prelegentów zaproszono branżowych ekspertów, naukowców oraz praktyków. Ich referaty mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat optymalnego gospodarowania odpadami, w tym prowadzenia procesu sortowania metali nieżelaznych.

Program konferencji znaleźć można TUTAJ, kartę zgłoszenia – TUTAJ, zaś informacje organizacyjne – TUTAJ.

 

Czytaj więcej

Skomentuj