Ekologiczny transport miejski i odtwarzanie przyrody zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof. Na te cele będzie można pozyskać w sumie niemal 180 mln zł dofinansowania.

O 168 mln zł mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które chcą rozwijać elektromobilny transport miejski. NFOŚiGW ogłosił, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego rozpocznie się 10 września.

Dofinansowania w ramach programu GEPARD będą przydzielane w formie dotacji (w sumie około 19 mln zł) oraz preferencyjnych pożyczek (do rozdysponowania jest około 149 mln zł). Dla pierwszych termin składania wniosków upływa 28 września, dla drugich – 17 grudnia 2018 r. Szczegóły konkursu i jego regulamin dostępne są tutaj.

W sumie na rozwój ekomobilnego transportu w samorządach ma zostać przeznaczone 10 mld zł.

Z kolei 10 mln zł wyniesie budżet konkursu dla projektów parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Dokumenty można składać od 20 sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. lub wyczerpania się puli środków. Dofinansowanie może wynieść 100 proc. Szczegółowy regulamin tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj